Medbančni standardi in priročniki

Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga 
14. maj 2018: 29 centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) je podalo Izjavo o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks). 14. maja 2018 je sedem centralnih bank ESCB, vključno z Banko Slovenije, sočasno podalo javne Izjave o zavezanosti Kodeksu, potem ko je 22 centralnih bank ESCB to storilo v novembru 2017 in februarju 2018. S podanimi Izjavami o zavezanosti (ang. Statement of Commitment) vse centralne banke ESCB dokazujejo, da so se zavezale k spoštovanju načel Kodeksa, kadar delujejo kot tržni udeleženci, ter da so prilagodile svoje prakse in postopke tako, da so ti skladni z načeli Kodeksa. Vsebina kodeksa in dodatne informacije so na voljo na spletni strani: www.globalfxc.org. Dodatno v:


Navodilo o obliki,vsebini in uporabi univerzalnega plačilnega naloga UPN QR, 15.12.2016


Priročnik za uporabnike Sistema e-račun, junij 2017

 


Podatkovni standard IzvrsbeXML 1.03 za elektronsko izmenjavo podatkov o izvršbah med bankami in izdajatelji, zadnja sprememba 17.2.2017

 


Priročnik: Standard ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila v B2B načinu izmenjave podatkov, sprejet 5.11.2014
Priročnik opredeljuje način uporabe XML sporočil po standardu ISO 20022 za izmenjavo podatkov o kreditnih plačilnih nalogih, izpiska in prometa po transakcijskih računih med imetnikom transakcijskega računa in ponudnikom plačilnih storitev. Osnovni namen Priročnika je uporabnikom poenostaviti pripravo in implementacijo ISO 20022 XML standarda za vključitev v okolje plačilnih storitev.

Priročnik je v prvi vrsti namenjen razvijalcem programske opreme za implementacijo standarda v informacijsko okolje uporabnikov in posrednikov, ki v imenu uporabnika izmenjujejo podatke s ponudniki plačilnih storitev.

 


Brezplačen program za konverzijo podatkov o kreditnih plačilih iz standarda TKDIS v standard ISO 20022 - ISO20022 Pretvornik, verzija 1.0.0.23, objava 5.8.2014


Standard ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila - priročnik in xml primeri
Priročnik opredeljuje način uporabe XML sporočil po standardu ISO 20022 za izmenjavo podatkov o kreditnih plačilnih nalogih, izpiska in prometa po transakcijskih računih ter obvestil o odlivih in prilivih med imetnikom transakcijskega računa in ponudnikom plačilnih storitev. Osnovni namen Priročnika je uporabnikom poenostaviti pripravo in implementacijo ISO 20022 XML standarda za vključitev v okolje plačilnih storitev.

 


 
Podatkovni standard ZbsXML za elektronski plačilni promet 2.2

 


O standardu ZBSxml za izmenjavo podatkov v elektronskem plačilnem prometu med komitentom in banko
 

Podatkovni standard ZbsXML za elektronski plačilni promet 2.1

 

 

 

 


Podatkovni standard ZbsXML za elektronski plačilni promet 2.0

 
 


Univerzalni plačilni nalog UPN

 1. Tehnična dokumentacija Univerzalnega plačilnega naloga - obrazca UPN, zip datoteka vsebuje:
  • Navodilo o obliki, vsebini in uporabi Univerzalnega plačilnega naloga - obrazca UPN, ver. 1.2, marec 2010,
  • Tehnični standard plačilnega instrumenta Univerzalni plačilni nalog UPN, ver. 1.1, marec 2010,
  • Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR.

 

 1. Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, veljajo  od 1.10.2011
   
   
 2. Šifrant kod namenov plačil in nabor pomembnejših kod namenov
   
   
 3. Banke bodo postopno pričele uvajati nov obrazec plačilnega prometa - obrazec UPN in iz uporabe umikati obstoječe obrazce, obvestilo tiskarjem z dne 20.4.2010
 4. Postopkovnik in cenik za preverjanje skladnosti tiska dokumenta UPN s standardi ter obveznosti tiskarjev, velja od 1.8.2010

Nazaj