Sporočila v 2010

Sporočilo za javnost
 

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki


Na Veliki petek, 2. aprila 2010, evropski plačilni sistem Target 2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu Target 2. Zato bo v petek, 2. aprila, možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Na Veliki petek in Veliki ponedeljek evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, zato slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil. Plačilni promet v polnem obsegu bodo izvajale naslednji delovni dan, v torek, 6.4.2010.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 26. marec 2010

Nazaj