Sporočila v 2010

Obvestilo tiskarjem

Novi univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN

Banke bodo postopno pričele uvajati nov obrazec plačilnega prometa in iz uporabe umikati obstoječe obrazce


Banke in hranilnice v Sloveniji izvajajo ustrezne prilagoditvene procese na sheme SEPA, med katere sodi tudi prilagoditev papirnih obrazcev, ki se uporabljajo v plačilnem prometu.

V okviru teh prilagoditev smo banke sprejele tehnični standard novega obrazca UPN. Ustrezna tehnična in uporabniška navodila o obrazcu UPN bodo konec meseca aprila 2010 objavljena na spletni strani Združenja bank Slovenije na naslovu: www.zbs-giz.si.

Obrazec UPN se bo pričel uporabljati z novembrom 2010 in bo postopoma nadomestil obstoječe obrazce (PP02, BN02, RP01).

Datum ukinitve obstoječih obrazcev bo objavljen na spletnih straneh Združenja bank Slovenije, najkasneje šest mesecev pred njihovo ukinitvijo.

V nadaljevanju objavljamo Tehnično dokumentacijo Univerzalnega plačilnega naloga - obrazca UPN, zip datoteka vsebuje:

  • Navodilo o obliki, vsebini in uporabi Univerzalnega plačilnega naloga - obrazca UPN, ver. 1.2, marec 2010,
  • Tehnični standard plačilnega instrumenta Univerzalni plačilni nalog UPN, ver. 1.1, marec 2010,
  • Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. april 2010

Nazaj