Sporočila v 2010

Sporočilo za javnost

ŠE LETOS BODO UVEDENE NOVE SPREMEMBE NA PODROČJU PLAČILNIH STORITEV

Ljubljana, 1. junij 2010 – Pri projektu vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih (Single Euro Payments Area – SEPA) prehajamo v naslednjo fazo, ko se bodo po obdobju priprav, ki so potekale v okviru Združenja bank Slovenije (ZBS), uvajale spremembe, pomembne za vse uporabnike plačilnih storitev, tako potrošnike kot podjetja in javni sektor.

Cilj SEPA je potrošnikom, podjetjem in drugim uporabnikom plačilnih storitev zagotoviti možnost plačevanja z enega samega plačilnega računa in z uporabo enega samega niza plačilnih instrumentov pod enakimi osnovnimi pogoji za vsa negotovinska plačila v evrih, z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj države ali med državami območja SEPA.

S harmonizacijo plačilnih storitev in produktov na področjih kreditnih plačil, direktnih obremenitev, plačilnih kartic in gotovine bo SEPA omogočila izpolnitev pogojev za doseganje večje učinkovitosti in konkurenčnosti med ponudniki plačilnih storitev in ponudniki infrastrukture.

Doslej so bile že opravljene naslednje aktivnosti:

  • izvrševanje čezmejnih kreditnih plačil SEPA od 28. januarja 2008
  • izvrševanje kreditnih plačil SEPA v Sloveniji od 4. marca 2009
  • začetek migracije trajnih nalogov iz nacionalne sheme NPI (Novi Plačilni Instrumenti) v shemo za kreditna plačila SEPA

V letu 2010 pa bodo uvedene naslednje spremembe:

  • začetek migracije direktnih odobritev v množična kreditna plačila SEPA v drugem polletju 2010
  • začetek uvedbe obrazca univerzalnega plačilnega naloga – UPN od 1. novembra 2010; obrazec UPN bo postopoma nadomestil obstoječe obrazce BN02, PP02 in RP01
  • začetek migracije posebnih položnic v kreditna plačila SEPA v novembru 2010
  • vzpostavitev in izvrševanje čezmejnih direktnih obremenitev SEPA od 1. novembra 2010

V letu 2011 se pričakujejo še naslednje spremembe:

  • vse plačilne kartice bodo opremljene s čipno tehnologijo po standardu EMV, vsi POS terminali in bančni avtomati pa skladni z EMV od 1. januarja 2011
  • izvrševanje domačih direktnih obremenitev SEPA predvidoma od maja 2011
  • začetek migracije direktnih obremenitev iz nacionalne sheme NPI v sheme za direktne obremenitve SEPA od maja 2011

ZBS in banke bodo svoje stranke in druge ciljne skupine nadalje obveščali o vseh potrebnih spremembah. Za dodatne informacije si oglejte www.sepa.si ali pošljite vprašanja na sepa@zbs-giz.si.

Nazaj