Sporočila v 2010

Sporočilo za javnost

Dne 29. 12. 2010 so predstavniki nadzornega sveta Združenja bank Slovenije in direktor Združenja s predsednikoma sindikata bančništva Slovenije in sindikata Nove Ljubljanske banke podpisali novo Kolektivno pogodbo za dejavnost bančništva v Republiki Sloveniji.

S tem so zaključena več kot enoletna pogajanja o pogojih dela v bančnem sektorju potem, ko je Združenje bank Slovenije v septembru 2009 takrat veljavno kolektivno pogodbo, odpovedalo. Obe pogajanski strani ocenjujeta, da je nova Kolektivna pogodba, ki stopi v veljavo 1. 1. 2011 in, ki na novo ureja minimalne standarde pogojev dela v panogi, dosežek, ki pomeni korak naprej v primerjavi s sedanjim stanjem v smeri prilagajanja novim pogojem na trgu dela in gospodarskemu položaju panoge.

 

Dušan Hočevar

Direktor Združenja bank Slovenije

 

Ljubljana, 29. december 2010

 

 

Nazaj