Publikacije / Bančno poslovanje, priročnik

Bančno poslovanje, priročnik

35 €

Knjiga Bančno poslovanje je namenjena vsem, ki želijo pridobiti nekoliko bolj podroben vpogled v današnje okolje in zahteve poslovanja bančnega ter širšega finančnega sektorja, ne le znotraj nacionalnih meja temveč tudi v skupnem evropskem prostoru. Knjiga predstavlja kvalitetno slovensko strokovno literaturo za udeležence Bančne šole, ki jo že več kot 20 let organizira Izobraževalni Center Združenja bank Slovenije za namene potrebnega strokovnega izobraževanja zaposlenih v bankah in hranilnicah. Dobrodošel pripomoček bo tudi vsem, ki v okviru učnih in študijskih programov obravnavajo vsebine s področja poslovanja finančnega sektorja ali pa preprosto želijo razumeti okolje poslovanja bančnega in finančnega sektorja.

AVTORJI

mag. Simon Anko, mag. Marijana Bednaš, dr. Primož Dolenc, Miha Filipič, mag. Kristijan Hvala, dr. Božo Jašovič, Tadej Kostevc, mag. Kristina Kovačič Bjelajac, Mirjam Mediževac, Primož Ladava, dr. Marko Košak, dr. Vasja Rant, Tomaž Rotovnik, dr. Marko Simoneti, Simon Šimonka, mag. Aleksander Vozel, mag. Nataša Tomc Jovović, Darko Torkar, mag. Tine Verbole

ZALOŽBA

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Izobraževalni center

LETO IZDAJE

2019

JEZIK

slovenski

ŠT. STRANI

430