Vprašalnik za oceno okoljskih, družbenih in upravljavskih (»ESG«) tveganj podjetja

Posebna delovna skupina pri Združenju bank Slovenije je pripravila predlog vprašalnika za oceno okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) vidikov poslovanja podjetij, ki jih financirajo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije. Vprašalnik bo tako v pomoč bankam in hranilnicam pri pridobivanju informacij, ki jih potrebujejo za presojo ESG profila velikih podjetij ter za izpolnitev regulativnih zahtev o poročanju in razkritjih, prav tako pa to pomeni racionalizacijo tudi za podjetja.

Vprašalnik zajema 119 vprašanj in je razdeljen na naslednje štiri vsebinske sklope:

  • uvodni del s 25 splošnimi vprašanji – npr. o splošnih informacijah o podjetju, ESG strategijah/politikah podjetja, javnih razkritjih, pridobljenih okoljskih certifikatih ipd.,
  • drugi del s 45 vprašanji s področja okoljskih dejavnikov (E) – npr. o emisijah toplogrednih plinov, energetski učinkovitosti, rabi vode, ukrepih za preprečevanje onesnaževanja in ravnanja z odpadki, krožnim gospodarjenjem, okoljskih tveganjih, vplivi podjetja na biotsko raznovrstnost idr.,
  • tretji del s 35 vprašanji z družbenega področja (S) – npr. cilji podjetja in vplivi na skupnost, odnosi z zaposlenimi in človekove pravice, odnosi s kupci in dobavitelji idr., ter
  • četrti del s 14 vprašanji z upravljavskega področja (G) – npr. etični vidiki poslovanja, obvladovanje tveganj, raznolikost upravljalnega organa ipd.

 

Povezava na Vprašalnik za oceno okoljskih, družbenih in upravljavskih (»ESG«) tveganj podjetja.