Finančno opismenjevanje

LogoZBS_   EMQ2018
 

 
Združenje bank Slovenije si prizadeva za dvig finančne pismenosti, zato spodbuja in organizira finančno izobraževanje. Mladi se morajo namreč zgodaj naučiti, kako upravljati svoje finance, če želijo biti uspešni v življenju. Za spodbujanje finančnega izobraževanja in ozaveščanja na tem področju smo na Združenju bank Slovenije v okviru letošnjega petega Evropskega tedna denarja, ki je potekal od 25. do 29. marca 2019, organizirali vrsto izobraževalnih dogodkov in srečanj. 
 
V okviru Evropske bančne federacije, katerega član je tudi Združenje bank Slovenije, smo se pridružili finančno izobraževalnim srečanjem nacionalnih bančnih združenj v Evropi in sodelovali v Evropskem denarnem kvizu.
 
Evropski denarni kviz je letos potekal drugič in pomeni preizkus finančnega znanja mladih, ki so stari od 13 do 15 let. Mladi v 30 evropskih državah igrajo drug proti drugemu in se preizkušajo v znanju s področja financ. Najprej je potekal nacionalni kviz med razredi s pomočjo t. im. Kahoot aplikacije v živo, preko katere lahko na tisoče razredov neposredno tekmuje drug proti drugemu. Tisti, ki se v znanju na nacionalnem kvizu najbolje odrežejo, so nato povabljeni v Bruselj na finale evropskega denarnega kviza. Letos bo finalni kviz potekal v torek, 7. maja 2019.
 
 
 


Projekt finančnega opismenjevanja je namenjen izboljšanju finančne pismenosti vseh starostnih skupin, saj je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost in življenje vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Zato je modro in prav, da o financah in denarju vemo čim več, saj bomo le tako na naši življenjski poti sprejemali premišljene finančne odločitve. Pri tem vam je lahko v pomoč spletna stran Vse o banki, na kateri boste zvedeli veliko koristnega o financah, denarju in tudi o bančnem poslovanju ter pojmih, ki se v bančništvu pojavljajo.

Združenje bank Slovenije pri projektu finančnega opismenjevanja sodeluje z: Banko Slovenije, Ministrstvom za finance, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Zvezo potrošnikov Slovenije, Ljubljansko borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov, bankami in hranilnicami.

Da boste pred sprejemom ustrezne finančne odločitve dobro poučeni ali da boste znali pravilno vprašati, so sodelujoči na svojih spletnih straneh za vas pripravili veliko koristnih informacij: 

 


Tudi v starejšem obdobju je modro in prav, da čim več vemo o financah in denarju. To je pomembno predvsem zato, da sprejemamo pravilne finančne odločitve, ki omogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev in želja. Ali pa zato, da znamo svetovati svojim vnukom, ali pa v banki pravilno vprašati.

Na spletni strani Vse o banki boste pridobili veliko koristnih informacij o financah, denarju in banki. Vaje za utrjevanje in razumevanje pridobljenega znanja so objavljene na naslednjih povezavah:

 

Vaja1: https://play.kahoot.it/#/k/aa111cfd-e4db-4b3e-9bd1-5c60fd278abb

Vaja 2: https://play.kahoot.it/#/k/786cd9e1-de6f-48ac-b70f-b90815483f24

Vaja 3: https://play.kahoot.it/#/k/b2b31d7c-5545-4bf0-8e4c-630d28706f56

Vaja 4: https://play.kahoot.it/#/k/8ee2de5e-9095-4ffa-abca-0197bbf769d6

Vaja 5: https://play.kahoot.it/#/k/43e7bea8-bb13-4266-9b92-e30dce638930

Vaja 6: https://play.kahoot.it/#/k/8f215689-43c1-4483-8ea7-0232af507f02

Vaja 7: https://play.kahoot.it/#/k/b8dda17d-4946-46cf-a702-707d7dc1a36c

Vaja 8: https://play.kahoot.it/#/k/e36bc8f6-9f6a-44aa-8ba2-d7bf5737e9d4

Vaja 9: https://play.kahoot.it/#/k/df51ac01-f9dc-4551-820b-6a39dc4ce01f

Vaja 10: https://play.kahoot.it/#/k/dd779f0e-d6c3-495b-86b5-484683d59e47