Finančno opismenjevanje

LogoZBS_   EMQ2018
 

 
Združenje bank Slovenije si prizadeva za dvig finančne pismenosti, zato spodbuja in organizira finančno izobraževanje. Mladi se morajo namreč zgodaj naučiti, kako upravljati svoje finance, če želijo biti uspešni v življenju. Za spodbujanje finančnega izobraževanja in ozaveščanja na tem področju smo na Združenju bank Slovenije v okviru letošnjega petega Evropskega tedna denarja, ki je potekal od 25. do 29. marca 2019, organizirali vrsto izobraževalnih dogodkov in srečanj. 
 
V okviru Evropske bančne federacije, katerega član je tudi Združenje bank Slovenije, smo se pridružili finančno izobraževalnim srečanjem nacionalnih bančnih združenj v Evropi in sodelovali v Evropskem denarnem kvizu.
 
Evropski denarni kviz je letos potekal drugič in pomeni preizkus finančnega znanja mladih, ki so stari od 13 do 15 let. Mladi v 30 evropskih državah igrajo drug proti drugemu in se preizkušajo v znanju s področja financ. Najprej je potekal nacionalni kviz med razredi s pomočjo t. im. Kahoot aplikacije v živo, preko katere lahko na tisoče razredov neposredno tekmuje drug proti drugemu. Tisti, ki se v znanju na nacionalnem kvizu najbolje odrežejo, so nato povabljeni v Bruselj na finale evropskega denarnega kviza. Letos bo finalni kviz potekal v torek, 7. maja 2019.
 
 
 


Projekt finančnega opismenjevanja je namenjen izboljšanju finančne pismenosti vseh starostnih skupin, saj je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost in življenje vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Zato je modro in prav, da o financah in denarju vemo čim več, saj bomo le tako na naši življenjski poti sprejemali premišljene finančne odločitve. Pri tem vam je lahko v pomoč spletna stran Vse o banki, na kateri boste zvedeli veliko koristnega o financah, denarju in tudi o bančnem poslovanju ter pojmih, ki se v bančništvu pojavljajo.

Združenje bank Slovenije pri projektu finančnega opismenjevanja sodeluje z: Banko Slovenije, Ministrstvom za finance, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Zvezo potrošnikov Slovenije, Ljubljansko borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov, bankami in hranilnicami.

Da boste pred sprejemom ustrezne finančne odločitve dobro poučeni ali da boste znali pravilno vprašati, so sodelujoči na svojih spletnih straneh za vas pripravili veliko koristnih informacij: 

 


Tudi v starejšem obdobju je modro in prav, da čim več vemo o financah in denarju. To je pomembno predvsem zato, da sprejemamo pravilne finančne odločitve, ki omogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev in želja. Ali pa zato, da znamo svetovati svojim vnukom, ali pa v banki pravilno vprašati.

Na spletni strani Vse o banki boste pridobili veliko koristnih informacij o financah, denarju in banki. Vaje za utrjevanje in razumevanje pridobljenega znanja so objavljene na spodnjih povezavah.

 

Finančni pojmi

Vaja1:    https://play.kahoot.it/#/k/aa111cfd-e4db-4b3e-9bd1-5c60fd278abb

Vaja 2:   https://play.kahoot.it/#/k/786cd9e1-de6f-48ac-b70f-b90815483f24

Vaja 11: https://play.kahoot.it/#/?quizId=7e1828d1-f004-46d1-b2ac-835b00b519ec

Vaja 12: https://play.kahoot.it/#/?quizId=e560631e-b4ba-4182-93c8-95e34371f234

Vaja 13: https://play.kahoot.it/#/?quizId=c520231f-7440-43df-8a77-51da9b08a4ee

Vaja 22: https://create.kahoot.it/share/vaja-22-financno-opismenjevanje/caaad8f6-1b2d-44d1-a757-1d346695e69c

 

Tveganja

Vaja 21: https://create.kahoot.it/share/vaja-21-tveganja/8c74b02d-894c-405a-b3e9-be22bc42c7c0

 

Denar

Vaja 3: https://play.kahoot.it/#/k/b2b31d7c-5545-4bf0-8e4c-630d28706f56

 

Digitalna varnost

Vaja 4: https://play.kahoot.it/#/k/8ee2de5e-9095-4ffa-abca-0197bbf769d6

Vaja 5: https://play.kahoot.it/#/k/43e7bea8-bb13-4266-9b92-e30dce638930

Vaja 23: https://create.kahoot.it/share/vaja-23-digitalna-pismenost/cf9a36b9-6e0e-4792-85d7-1ef0d9885964

Vaja 24: https://create.kahoot.it/share/vaja-24-digitalna-pismenost/52c8d47e-e405-4c1f-9415-9e63e936a594

Vaja 25: https://create.kahoot.it/share/vaja-25-digitalna-varnost/517b0ab4-dc03-451b-bb3d-1829eb513d9b

Vaja 26: https://create.kahoot.it/share/vaja-26-digitalna-varnost/6f51c33c-1c41-4573-a698-6ddbcf101bf8

 

Matematika

Vaja 6: https://play.kahoot.it/#/k/8f215689-43c1-4483-8ea7-0232af507f02

Vaja 7: https://play.kahoot.it/#/k/b8dda17d-4946-46cf-a702-707d7dc1a36c

Vaja 14: https://play.kahoot.it/#/?quizId=d17bb80f-584b-4bfa-bf30-9d2ce23e961a

Vaja 15: https://play.kahoot.it/#/?quizId=32636f6d-d560-4f3f-bd70-52409ce15345

Vaja 16: https://play.kahoot.it/#/?quizId=43eacb0b-79af-4334-b619-e4d73ea589a9

Vaja 17: https://play.kahoot.it/#/?quizId=4ca0ebe3-d92d-45ec-8e11-51466b8e6398

Vaja 18: https://play.kahoot.it/#/?quizId=4f74c9ce-57ff-4ad1-aa41-1c0a49dd4f86

Vaja 19: https://play.kahoot.it/#/?quizId=fba22379-304f-4289-867a-cb2f0922a638

Vaja 20: https://play.kahoot.it/#/?quizId=9721a1fa-90f2-4aaf-8967-0774c9829ccf

 

Mešano

Vaja 8: https://play.kahoot.it/#/k/e36bc8f6-9f6a-44aa-8ba2-d7bf5737e9d4

Vaja 9: https://play.kahoot.it/#/k/df51ac01-f9dc-4551-820b-6a39dc4ce01f

Vaja 27: https://create.kahoot.it/share/evropski-denarni-kviz-2018-slovenija/a7811028-ae61-4bcf-8732-e8a733e42b3b

 

Evropska unija

Vaja 10: https://play.kahoot.it/#/k/dd779f0e-d6c3-495b-86b5-484683d59e47

 

Vaje v angleškem jeziku so na voljo na spletni strani Evropske bančne federacije na naslovu: https://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/practice/.