FATCA

Širši okvir programa mednarodne izmenjave

Potreba držav po medsebojnem upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v obdobju globalizacije hitro narašča. Mobilnost davčnih zavezancev, število čezmejnih transakcij in internacionalizacija finančnih instrumentov se zelo hitro povečujejo, kar vpliva na delovanje nacionalnih sistemov obdavčevanja in spodbuja davčne goljufije in davčne utaje. Posamezna država brez prejemanja informacij iz drugih držav ne more učinkovito upravljati svojega notranjega sistema obdavčevanja. Države imajo skupen interes pri ohranjanju celovitosti svojih davčnih sistemov, v boju proti davčnim utajam in goljufijam pa je zelo pomemben element sodelovanje med pristojnimi organi drugih držav.
 

Opis zahtev

Združene države Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Empoloyment Act -HIRE Act, katerega sestavni del je tudi davčni del, splošno znan kot FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini.

Cilj FATCA določb, ki je naravnan globalno, je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA.

Določbe FATCA imajo vpliv na finančne institucije v drugih državah, saj jim nalagajo obveznost dolžne skrbnosti identificiranja ameriških davčnih zavezancev in dolžnost poročanja v zvezi z računi ZDA, o katerih se poroča ameriški davčni upravi, to je Uradu za notranje prihodke ZDA (IRS – »Internal Revenue Service«).

Republika Slovenija je z ZDA dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in slovenskih davčnih organov v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.

Po zahtevah iz Sporazuma so tudi slovenske finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki so v postopku dolžne skrbnosti opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije nato FURS sporoča ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

Sporazum temelji na vzajemnem vzorčnem sporazumu 1 (Model 1 IGA – Inter-Governmental Agreement) in na njegovi podlagi ter na temelju načela vzajemnosti bo tudi Slovenija od ameriške davčne uprave pridobivala podobne podatke o premoženju slovenskih davčnih zavezancev v ZDA.

Zakonska podlaga za izvajanje določb FATCA s strani slovenskih finančnih institucij je Zakon o davčnem postopku ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Finančne institucije v Sloveniji so prvo FATCA poročilo pripravile in poslale FURS v letu 2015. Od takrat dalje so finančne institucije dolžne pripraviti in poslati FATCA poročilo vsako leto, najkasneje do 30. junija tekočega koledarskega leta, in sicer za poslovanje poročanih oseb v preteklem letu.
 

Omejitev odgovornosti bank -  banke ne izvajajo davčnega svetovanja

Slovenske finančne institucije ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v ZDA.
 

Identifikacija

Obrazci

Zgibanka FATCA