Statistični podatki

Poročanje in statistika lizing družb v Sloveniji
 

Banka Slovenije je izdala Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (Ur. l. RS 59/2012), s katerim določa obvezno kvartalno poročanje vseh gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki izvajajo dejavnost najema, zakupa ali lizinga, ne glede na to ali so te gospodarske družbe članice Združenja bank Slovenije ali ne. Lizing družbe poročajo Banki Slovenije podatke v agregirani obliki. Obdelane podatke o celotni lizing dejavnosti objavlja Banka Slovenije v svojih publikacijah, ki so na voljo na spletni strani na naslovu https://www.bsi.si/publikacije  in sicer polletno v publikaciji Poročilo o finančni stabilnosti in kvartalno v publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank. Banke, ki izvajajo dejavnost najema, zakupa ali lizinga v okviru svoje bančne licence ne poročajo na podlagi navedenega sklepa in njihovi podatki niso vključeni v ta posebna dela publikacij (Poslovanje lizing družb).
 

Na podlagi agregiranega in obveznega poročanja po izdanem sklepu Banka Slovenije pripravlja tudi agregirano in anonimizirano statistiko po kategorijah evropske krovne organizacije lizing podjetij Leaseurope, ki jo objavlja Združenje bank Slovenije na spodnjih povezavah za celotno lizing dejavnost v Sloveniji (podatki vključujejo članice in nečlanice Združenja). Objavljena statistika je tudi podlaga za poročanje Združenja na Leaseurope, ki na spletni strani na naslovu http://www.leaseurope.org/index.php?page=stats-surveys objavlja lizing statistiko na evropski ravni. Za namen prikaza obsega celotne lizing dejavnosti v Sloveniji so v tej statistiki posebej zbirno prikazani tudi skupni volumni lizing poslov bank, ki so zbrani na podlagi drugih bančnih poročanj Banki Slovenije.

 

84,35 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2021, objava: 20. 05. 2021
88,61 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2020, objava: 16. 02. 2021
87,85 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2020, objava: 12. 11. 2020
87,01 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2020, objava: 15. 09. 2020
83,25 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2020, objava: 19. 05. 2020
85,70 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2019, objava: 2. 03. 2020
88,55 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2019, objava: 29. 11. 2019
88,04 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2019, objava: 5. 09. 2019
85,36 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2019, objava: 4. 06. 2019
92,33 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2018, objava: 8. 03. 2019
90,69 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2018, objava: 3. 12. 2018
88,83 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2018, objava: 30. 08. 2018
89,22 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2018, objava: 6. 06. 2018
93,72 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2017, objava: 15. 02. 2018
92,22 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2017, objava: 30. 11. 2017
89,56 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2017, objava: 31. 08. 2017
88,28 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2017, objava: 8. 06. 2017
71,45 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2016, objava: 7. 02. 2017
75,46 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2016, objava: 24. 11. 2016
70,27 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2016, objava: 16. 09. 2016
68,32 kB
Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2016, objava: 30. 06. 2016
90,39 kB
Statistični podatki leasing podjetij za leto 2015, objava: 7. 03. 2016

Vir: Banka Slovenije.
Opomba: V datotekah z imenom "Banke - Finančni lizing" predstavljajo objavljeni podatki financirano vrednost in ne nabavne vrednosti.