Identifikacija

Identifikacija strank in opredelitev strank kot ameriških davčnih zavezancev

Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot ameriške davčne zavezance osebe, ki so:
1) ameriški državljani, ne glede na to, kje na svetu prebivajo, in
2) ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav (npr. Slovenije), vendar zaradi bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca.
 

Način izvajanja identifikacije

Postopek identificiranja oseb temelji na predpostavki, da so vse osebe ameriški davčni zavezanci, v kolikor ne dokažejo drugače.
 

Uporaba indicev - pokazateljev

Za namen identifikacije oseb so opredeljeni določeni indici, ki kažejo na možnost, da je oseba (fizična ali pravna oseba) ameriški davčni zavezanec.

V kolikor ni prisotnega nobenega indica, se oseba šteje kot ne-ameriška oseba, ki je izven FATCA zahtev o poročanju. 

V kolikor je prisoten kateri od indicev, je potrebno z ustrezno dokumentacijo potrditi ali ovreči predpostavljeni status osebe kot ameriškega davčnega zavezanca.
 

Pokazatelji – FATCA – Fizične osebe

Finančne institucije so dolžne pri fizičnih osebah upoštevati naslednje indice:
1) lastno opredelitev osebe kot državljana ali davčnega rezidenta ZDA;
2) oseba je bila rojena v ZDA;
3) oseba ima sedanji poštni naslov ali naslov stalnega prebivališča v ZDA;
4) oseba ima številko telefona v ZDA (začetek telefonske številke +1 …);
5) oseba ima v finančni instituciji trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
6) oseba je izdala veljavno pooblastilo ali pooblastilo za podpisovanje, ki je dodeljeno drugi osebi, ki ima naslov v ZDA, ali
7) naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov o osebi.
 

Pokazatelji – FATCA – Pravne osebe

Pri pravnih osebah so finančne institucije dolžne upoštevati naslednje indice:
1) ameriški kraj ustanovitve ali organizacije;
2) ameriški naslov;
3) ameriško obvladujočo osebo.
 

Obrazci

Za identifikacijo oseb so v ameriškem davčnem postopku predpisani posebni obrazci serije W-8 (za ameriške nerezidente) oziroma W-9 (za ameriške osebe).

Obrazcev iz serije W-8 je več vrst (vstavi povezavo), najpogostejša sta:

1) W-8BEN, ki služi za identifikacijo fizične osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka, in
2) W-8BEN-E, ki služi za identifikacijo pravne osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka.
 

Dokazila za potrditev ne-ameriškega davčnega rezidentstva

Sporazum med Slovenijo in ZDA o izvajanju FATCA dovoljuje tudi druge oblike dokazovanja ne-ameriškega statusa z dokumenti, kot so na primer:
1) potrdilo o davčnem rezidentstvu izdano s strani ne-ameriškega davčnega organa;
2) za fizično osebo: osebni identifikacijski dokument izdan s strani uradnega ne-ameriškega državnega organa (npr. osebna izkaznica, potni list,…);
3) za pravno osebo: uradni dokument izdan s strani uradnega ne-ameriškega organa;
4) drugi uradni dokumenti, ki se uporabljajo za identifikacijo oseb po pravilih poznavanja strank v okviru pravil o preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in
5) drugi uradni dokumenti.
 

Posledice ugotovitve statusa ameriške poročevalske osebe

Osebe, za katere bo:
1) na podlagi analize indicev sprožen podrobnejši postopek ugotavljanja in dokazovanja statusa ameriškega davčnega ne-/zavezanca, ali
2) opredeljeno, da so ameriški davčni zavezanci in bodo podatki o njihovem premoženju posredovani ameriški davčni upravi,
bodo verjetno potrebovale pomoč ustreznih pravnih in davčnih strokovnjakov za ameriško davčno ureditev.