Identifikacija

Splošna pojasnila o določanju davčnega rezidentstva

V večini primerov bo posameznik rezident ene države. Lahko pa pride do primerov, ko bo posameznik rezident za davčne namene v dveh ali več državah/jurisdikcijah. Načeloma se država rezidentstva za davčne namene s strani pristojnega finančnega organa določa po nacionalnih predpisih posamezne države.

Rezidentstvo za davčne namene je v davčnih predpisih držav običajno opredeljeno na podlagi določenih osnovnih kriterijev. Posameznik je rezident v tisti državi, v kateri:

  • ima prebivališče (države lahko pri tem pogoju v svojih zakonodajah razlikujejo oz. opredeljujejo več vrst prebivališč, kot je stalno, trenutno, formalno prijavljeno, dejansko itd.),
  • je prisoten več kot 183 dni v davčnem letu ali kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev,
  • ima center življenjskih interesov oz. običajno prebivališče (v državi živi s svojo družino, ima zaposlitev ali druge ekonomske interese v državi ter druge pomembne vezi z državo – zavarovanje, bančni računi, interesne dejavnosti ipd., ki kažejo na to, da je njegov dejanski oz. primarni dom v tej državi).

Kadar izpolnjuje navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko šteje tudi za rezidenta dveh ali več držav.
 

Posledice ugotovitve statusa poročevalske osebe

Odpravo dvojnega rezidentstva urejajo konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Posameznik je rezident za davčne namene v državi/jurisdikciji, kjer je po nacionalni zakonodaji (vključno po konvenciji) zavezan za plačilo davka zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča ali drugega podobnega merila in ne zgolj zaradi dohodkov z virom v tej državi/jurisdikciji. T.im. dvojni rezidenti se lahko v primeru dvoma oprejo na t.im. prelomna pravila iz konvencij, da bi razrešili dvojno rezidentstvo in ugotovili svoje rezidentstvo za davčne namene, za kar je potrebno izvesti ustrezen postopek presoje s strani pristojnega davčnega organa.

V teh postopkih je običajno potrebna pomoč davčnih svetovalcev. Banke ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi s temi postopki.