Povezave na spletna mesta glede finančnega izobraževanja domačih institucij


nove vsebine:


Projekt finančnega opismenjevanja je namenjen izboljšanju finančne pismenosti vseh starostnih skupin, saj je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost in življenje vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Zato je modro in prav, da o financah in denarju vemo čim več, saj bomo le tako na naši življenjski poti sprejemali premišljene finančne odločitve. Pri tem vam je lahko v pomoč spletna stran Vse o bankina kateri boste zvedeli veliko koristnega o financah, denarju in tudi o bančnem poslovanju ter pojmih, ki se v bančništvu pojavljajo.

Združenje bank Slovenije pri projektu finančnega opismenjevanja sodeluje z: Banko Slovenije, Ministrstvom za finance, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Zvezo potrošnikov Slovenije, Ljubljansko borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov, bankami in hranilnicami.

Da boste pred sprejemom ustrezne finančne odločitve dobro poučeni ali da boste znali pravilno vprašati, so sodelujoči na svojih spletnih straneh za vas pripravili veliko koristnih informacij: