Na kratko o Evropskem denarnem kvizu

LogoZBS_   EMQ2018
 


Predstavitev pobude             

Evropski teden denarja - European Money Week je vsakoletna pobuda, namenjena spodbujanju finančnega izobraževanja po vsej Evropi, ki jo organizirajo nacionalna bančna združenja iz vse Evrope. V Sloveniji se v koordinaciji Evropske bančne federacije pobudi pridružuje tudi Združenje bank Slovenije. Vsako leto poteka teden dni v mesecu marcu na stotine aktivnosti za spodbujanje finančnega opismenjevanja v Evropi. V sklopu teh aktivnosti že drugič poteka tudi Evropski denarni kviz - European Money Quiz, ki je vseevropski kviz za izboljšanje finančne pismenosti mladih. V letu 2018 je kviz k sodelovanju pritegnil več kot 42.000 mladih v 32 državah, ki so skupaj igrali v skoraj 200.000 spletnih kvizih preko spletnega orodja Kahoot.

Podrobna predstavitev Evropskega tedna denarja

 

Kako poteka in kdo lahko sodeluje?

Sodelujejo lahko učenci, ki so stari od 13 do 15 let, upošteva se starost na začetku šolskega leta. Učitelj prijavi razred na kviz preko spletne prijavnice in ob potrditvi prijave dobi uporabniško ime - team name, s katerim razred nato sodeluje na nacionalnem kvizu. Vključi se lahko tudi več razredov iz iste osnovne šole. Sodelovanje ni odvisno od predmetov, ki se jih učenci sicer učijo v šoli in torej predhodno znanje ni potrebno. Za pripravo na kviz so oblikovane vaje. Vaje so oblikovane na način, ki mlade pritegne in jim na zabaven način približa vsebine, ki jih potrebujejo za finančno razgledanost in sprejemanje finančnih odločitev.

Kviz poteka v dveh fazah:

  1. prva faza je nacionalni kviz med prijavljenimi razredi, ki se odvija preko You Tube kanala,
  2. drugo fazo predstavlja finalni kviz v Bruslju. Za finale v Bruslju zmagovalni razred izbere dva predstavnika, ki bosta igrala s predstavniki zmagovalnih razredov iz drugih evropskih držav. Izbira dveh predstavnikov razreda je v domeni učitelja, pri čemer pa se priporoča izvedba kviza v razredu.  

Priročnik za učitelje

 

Kakšne so zahtevane tehnične specifikacije za sodelovanje?

Za čimbolj nemoteno uporabo aplikacije Kahoot! je priporočljivo:

  • uporabiti najnovejšo različico brskalnika Google Chrome (po možnosti), Firefox, MS Edge, ali Safari,
  • uporabiti operacijski sistem: Windows 7 (ali novejši), Mac OS X 10.7 (ali novejši) ali Ubuntu 10 (ali novejši),
  • imeti internetno povezavo s prenosno hitrostjo 1+ Mbps*,
  • uporabiti ožičeno spletno povezavo namesto brezžične,
  • priporočljivo zapreti ostale zavihke, brskalnike ter programe,
  • opraviti posvet z osebo, ki je na šoli odgovorna za informacijsko tehnologijo oz. opremo (na primer učitelj IKT, računalništva ipd.). 

Zahtevane tehnične specifikacije za sodelovanje na Evropskem denarnem kvizu prek platforme Kahoot! v razredu
 

Kako se lahko prijavite za kviz?

Prijavo odda učitelj preko spletne prijavnice. Najprej se je potrebno registrirati v sistem Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije in oblikovati profil, potem pa znotraj profila v zavihku za izbiro programa, izbrati program in nato vpisati zahtevane podatke: ime in naslov šole, ime in priimek učitelja, elektronski naslov, telefonsko številko in razred (na primer: 8.a ali 9.b itd.). Po oddaji prijavnice prejmete potrditev prijave, na kateri je navedeno tudi uporabniško ime razreda - team name, ki ga boste potrebovali za nacionalni kviz. Seznanite se tudi z navodili za uporabo aplikacije Kahoot! V nadaljevanju vam bomo sporočili povezavo do YouTube naslova, na katerem se bodo v živo predvajala vprašanja za nacionalni kviz.

Registracija in prijavnica

 

Kaj je Kahoot!

Kahoot! je brezplačna, na igrah temelječa učna platforma za učitelje in učence. Uporaba aplikacije je najboljša v skupinah oz. razredu. Igralci/učenci odgovarjajo na vprašanja na svojih napravah (na telefonih), za poenotenje učne ure pa so igre/vprašanja prikazana na zaslonu druge naprave. Priporočena je uporaba projektorja na velikem zaslonu. Na tak način se ustvari »vzdušje ob tabornem ognju«, kar učence spodbuja k igranju in skupnem doživljanju dosežkov. Učitelj na svoji napravi izbere vajo, učenci pa vpišejo v brskalnik svojih naprav (telefonov, računalnikov, tablic)  Kahoot.it in Game PIN, ki se predvaja na ekranu učiteljeve naprave.  

Navodila za učenje in uporabo aplikacije Kahoot!

 

Izbira zmagovalcev

Zmagovalec na nacionalni ravni bo razred z največ pravilnimi odgovori v najkrajšem času pri odgovarjanju na vprašanja prek spletne platforme Kahoot! 

Pogoji za sodelovanje na Evropskem denarnem kvizu

 

Kako se lahko pripravite na tekmovanje?

Z igranjem kvizov oz. vajami, ki smo jih pripravili za vas, ki so označene po tematikah od mešanih vprašanj o različnih finančnih pojmih; denarja, digitalne varnosti, matematike in evropskih institucij.

Vaje za pripravo na kviz

 

Kdaj bodo delavnice za učitelje?

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije bo izvedel delavnico za učitelje, na kateri bomo praktično predstavili, kako vadimo preko spletnega orodja Kahoot! in kako bo potekal nacionalni kviz. Delavnica bo izvedena 15. marca 2019 ob 10 uri na sedežu Združenja bank Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana. Udeležbo potrdite preko eketronskega naslova: ic@zbs-giz.si. Delavnica je mišljena kot pomoč za izvedbo kviza in ni obvezna.