Navodila za učenje in uporabo aplikacije Kahoot!

LogoZBS_   EMQ2018

 

 

Ob kliku na eno od vaj oz. na https://play.kahoot.it/#/k/aa111cfd-e4db-4b3e-9bd1-5c60fd278abb, se pokaže spodnja spletna stran. Kliknete ukaz ''PLAY''.
 

Slika1_Play

 

Ob tem se pokaže stran, ki ponudi izbiro ‘’Classic’’ ali ‘’Team’’ mode. Nastavitvi se za potek celotnega kviza pomembno razlikujeta.

  • Team mode boste uporabljali na nacionalnem kvizu, ko boste igrali skupaj kot razred proti drugim razredom v državi (potrebujete dve napravi: dva računalnika ali računalnik in telefon ali tablica in računalnik); priporočeno je, da se vprašanja predvajajo na velikem zaslonu s pomočjo projektorja, da jih celoten razred lažje spremlja.
     
  • Classic mode boste uporabljali pri pripravi na nacionalni kviz (pri reševanju vaj, ki so objavljene na spletni strani ZBS). Pri tej nastavitvi potrebujete napravo, na kateri se predvajajo vprašanja (najbolje projektor, da lahko vsi učenci na zaslonu spremljajo  vprašanja) in vsak učenec lahko odgovarja na vprašanja na svoji napravi (telefonu), torej tekmujejo vsi učenci v razredu med seboj, kdo bo pravilno in najhitreje odgovoril na vprašanja. Lahko pa se zbere več učencev pri eni naprave (telefona, računalnika, tablice) in odgovarjajo v več skupinah oz. ves razred skupaj, če odgovarjajo samo na eni napravi. V nadaljevanju so navedena navodila, ki vas po korakih vodijo, kako uporabljate kviz v tej nastavitvi. Prikazan je potek priprave naprave, na kateri se predvajajo vprašanja (učiteljeva naprava) ter naprave učencev.


Slika2_Vaja1

 

Classic Mode

Učiteljeva naprava:

Uporabljate lahko katerokoli napravo, pomembno pa je, da lahko vsi učenci naenkrat vidijo vprašanja kviza (projektor ali velik zaslon, ki je povezan z internetom …).

 

Slika3_Classic

 

Ob kliku na ukaz ‘’Classic’’ boste po nekaj trenutkih zagledali spodnjo stran. V rdečem okviru lahko vidite t.i. ‘’Game PIN’’. To je šestmestno geslo, ki ga učenci vpišejo v svoje naprave.

 

Slika4_Kahoot

 

Učenčeva naprava:

Vsak učenec lahko uporablja katerokoli napravo, ki je povezana z internetom (pametni telefon, tablica, osebni računalnik …)

Učenci do kviza dostopajo tako, da v brskalnik vpišejo Kahoot.it. Pri tem naprava izpiše enako stran, ne glede na napravo, ki jo uporabljajo. Glejte sliko spodaj.

 

Slika6_DveNapravi

Učenci v polje ‘’Game PIN’’ vtipkajo šestmestno geslo, ki ga vidijo na zaslonu prve naprave (v našem primeru: 255656) in pritisnejo ‘’OK, go!’’. Prikaže se spodnja stran.

 

Slika6_DveNapravi_go

 

V okvir ''Nickname'' vsak učenec vpiše svoje ime ali vzdevek. Vsi vzdevki se izpišejo na učiteljevi napravi oz. napravi, ki jo vidijo vsi učenci.

 

Slika7_test

 

Ko so imena oz. vzdevki vseh učencev navedeni na zaslonu, lahko začnete kviz. Za pričetek učitelj klikne na okvirček ''Start'' (vidite ga na zgornji sliki ob desnem robu). Ob kliku nanj, se pokaže prvo vprašanje, kot ga vidite na spodnji sliki. Učenci spremljajo vprašanja, pod njim pa so navedeni odgovor, ki so različno obarvani.

 

Slika8_Inflacija

 

Da bi vsak učenec odgovoril na vprašanje, mora na svoji napravi izbrati ustrezno barvo. Učenčev pogled na napravo je prikazan na spodnji sliki. Vsak učenec s klikom izbere ustrezno barvo, ki označuje odgovor na postavljeno vprašanje.

 

Slika9_pin

 

Ko preteče čas oz. na vprašanje odgovorijo vsi učenci, bo Kahoot! nanizal statistiko, koliko učencev je izbralo pravilen ali napačen odgovor. Za naslednje vprašanje nadaljujete s klikom ''Next'' (ob levem robu).

 

Slika11_infla_next

 

Team mode

‘’Team mode’’ je nastavitev, ki jo boste uporabljali na nacionalnem kvizu. Učenci so pri classic mode spremljali kviz, ki ga je upravljal učitelj, na nacionalnem kvizu pa bodo kviz upravljali na sedežu Kahoota! (na Norveškem). Kviz boste premljali preko neposrednega prenosa na YouTube kanalu European Money Quiz (glej spodnjo sliko).

 

Slika12_YouTube

Na dan nacionalnega kviza, 26. marca 2019, natančno ob 12. uri, bodo iz sedeža Kahoot! predvajali kviz za slovenske šole, ki so se prijavile na nacionalno tekmovanje. Na spodnji sliki vidite primer, kako so lansko leto različni razredi iz različnih šol po vsej Sloveniji sodelovali na kvizu (pri tem lahko opazite drugačen pogled, kot pri ‘’Classic’’ nastavitvi). Na zaslonu so izpisana uporabniška imena oz. team names in pod njimi imena vseh sodelujočih v razredu (nick name).

 

Slika15_864

 

Sledijo navodila za uporabo ‘’Team Mode’’ nastavitve.

''Team Mode'' in ''Classic Mode'' se razlikujeta v tem, da pri Team Mode tekmuje več učencev na eni napravi. Gre za ustvarjanje timskega duha in sodelovanje za doseganje skupnega cilja. Classic mode pa je namenjen individualnemu sodelovanju na kvizih.

 

Slika13_teamMode

 

Ob kliku na ukaz ‘’Team Mode’’ boste po nekaj trenutkih zagledali na napravi, na kateri se bodo predvajala tudi vprašanja, spodnjo sliko. V rdečem okvirju lahko vidite t.i. ‘’Team Name oz. uporabniško ime’’. Poleg Game PIN, vpiše razred v napravo tudi  team name oz. uporabniško ime. Uporabniško ime si razred ne izmisli, temveč uporabi tistega, ki ga je učitelj prejel ob potrditvi prijave na nacionalni kviz s strani Združenja bank Slovenije. Na podlagi team name/uporabniškega imena lahko identificiramo šolo in razred ter spremljamo rezultate kviza, sicer identifikacija ni mogoča. Za tem lahko vsi sodelujoči v razredu napišejo tudi svoja imena oziroma vzdevke v polja ‘’Nickname’’.

Primer sodelujoče ekipe vidite na spodnjem zaslonu.

 

Slika14_611314

 

Kviz od tega koraka naprej poteka enako kot kviz v nastavitvi ''Classic mode''.