Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Ali lahko sodeluje učenec, ki bo v času tekmovanja star 16 let?

Da. Sodelujejo lahko vsi učenci med 13. in 15. letom starosti. Pri tem šteje starost učenca ob začetku šolskega leta. Torej, če je učenec v začetku šolskega leta star 15 let, kasneje pa dopolni 16 let, lahko vseeno sodeluje. Velja tudi, da se ne morejo vključiti učenci, ki so trinajsto leto dopolnili šele po novem šolskem letu.

 

Katere naprave potrebujemo za sodelovanje v aplikaciji Kahoot!?

Potrebujete (najmanj) dve napravi.

Za sprejem kviza: računalnik priključen na projektor ali velik zaslon, povezan z internetom, na katerem je mogoče v živo predvajati kviz preko različnih spletnih orodij  (ko vadite, se ob kliku na vaje začne predvajati Game PIN, ki ga učenci vnesejo v svojo napravo in v nadaljevanju se prikažejo na velikem zaslonu vprašanja, na katera odgovarjajo učenci na svojih napravah).

Za pošiljanje odgovorov potrebujete še eno napravo (pametni telefon, tablica ali osebni računalnik), s povezavo z internetom, na katerih učenci odgovarjajo na vprašanja. Lahko odgovarjajo vsi skupaj (skupinsko delo) na eni napravi, lahko pa odgovarja vsak na svoji napravi (telefonu).

Od delovanja naprav je v veliki meri odvisno tudi delovanje aplikacije Kahoot! To je pomembno zaradi hitrosti odgovarjanja, ki pravilnosti odgovorov dodaja vrednost.

V primeru, da učenci/dijaki zaradi epidemijo sodelujejo od doma (niso v razredih), se priključijo kvizu individualno in prav tako potrebujejo dve napravi (na primer računalnik in telefon). Na eni napravi se predvajajo vprašanja, na drugi napravi pa odgovarjajo na vprašanja.

Za katero obliko izvedbe se bomo odločili, je odvisno od prisotnosti učencev/dijakov v šolah. Če bodo učenci/dijaki v šolah, potem je cilj da tekmujejo kot razred, z enim uporabniškim imenom, ne glede na število učencev iz razreda, ki bodo sodelovali. Kviz je v osnovi namenjen razredom, ki z medsebojnim sodelovanjem vseh v razredu izberejo odgovor za katerega menijo da je pravilen (gre za skupinsko delo). V razmerah pandemije smo kviz nekoliko prilagodili in so lahko učenci/dijaki sodelovali individualno od doma, vsak s svojim uporabniškim imenom, še vedno pa v vlogi predstavnika razreda in šole.

 

Kako poteka tekmovanje z drugimi šolami na nacionalnem kvizu?

Kviz v okviru nacionalnega finala evropskega denarnega kviza poteka s spletnim prenosom v živo. Vsi udeleženci v razredih lahko zato igrajo istočasno, kar preprečuje goljufanje. To pomeni, da bodo vprašanja v živo prikazana na spletnem orodju (MS Teams) in vsi sodelujoči razredi ali posamezniki bodo hkrati odgovarjali. Tisti razred oz posameznik, ki bo imel največ pravilnih odgovorov v najkrajšem času (hitrost dodaja točke, torej v primeru, da vsi odgovorijo pravilno, odloča hitrost odgovora), bo zmagovalec nacionalnega kviza. Dva predstavnika iz zmagovalnega razreda ali individualni zmagovalec (odvisno od načina izvedbe) bosta zastopala Slovenijo na evropskem finalu. 

 

Koliko časa traja nacionalni kviz?

Nacionalni kviz se v vseh evropskih držav odvijajo v mesecu marcu. V Sloveniji bo kviz potekal 4. marca, natančno ob 12.uri, in trajal predvidoma 45 minut.

 

V katerem jeziku poteka tekmovanje?

V nacionalnem kvizu so vsa vprašanja zastavljena v slovenskem jeziku. Evropski finale bo potekal v angleškem jeziku. Vaje, ki so objavljene na internetni strani ZBS, so v slovenskem jeziku. Vaje v angleškem jeziku pa so na voljo na spletni strani Evropske bančne federacije https://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/practice/.