Sodelovanje z institucijami

Sodelovanje Združenja bank Slovenije doma in v tujini

 

1. Član Nacionalnega sveta za plačila (NSP) 
​Združenje bank Slovenije je član Nacionalnega sveta za plačila, ki združuje različne deležnike trga plačil v Sloveniji: ponudnike in uporabnike plačilnih storitev, upravljavce plačilnih infrastruktur ter organe javnih oblasti. NSP deluje kot edina posvetovalna platforma v Sloveniji, ki deležnikom trga plačil omogoča dialog in razreševanje skupnih izzivov na področju plačevanja. Cilji NSP so:

  • podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj povezanega, varnega, zaupanja vrednega in učinkovitega trga plačil v Sloveniji,
  • zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju.

NSP se posveča tudi identifikaciji pričakovanj uporabnikov plačilnih storitev in problematiki neenotnih uporabniških izkušenj, ki (lahko) preprečujejo uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja. V tem kontekstu in z namenom ohranjanja zaupanja deležnikov v delovanje trga plačil se je NSP zavezal tudi k spodbujanju razvoja v smeri zagotavljanja pozitivne uporabniške izkušnje. Ker tehnološki razvoj in digitalizacija plačevanja lahko tudi otežita  proces plačevanja za določen ranljiv segment uporabnikov (npr. upokojence, slepe in slabovidne itd.), je NSP kot eno izmed prednostnih področij svojega delovanja določil zagotavljanje dostopnosti do plačilnih storitev. Več informacij o NSP najdete na spletni strani Banke Slovenije, ki NSP tudi vodi. Pobude in morebitna vprašanja lahko naslovite na nsp-sekretariat@bsi.si.
 

2. Član Evropske bančne federacije (European Banking Federation, EBF)
Združenje je zastopano s predstavnikom v odboru EBF (Board), kakor tudi s predstavnikom v izvršnem odboru (Executive Committee), predstavnikom v skupini glavnih ekonomistov (Chief Economists Group), predstavnikom v odboru za računovodstvo (Accounting Committee), predstavnikom v delovni skupini za davčno poročanje (Tax Reporting Implementation Working Group), od konca leta 2017 pa zaradi strateškega pomena digitalizacije tudi v delovni skupini za sodelovanje s fintech. Posredovana mnenja Združenja so bila v večini primerov vključena tudi v mnenja, ki jih je v različnih zakonodajnih in regulatornih postopkih EBF kot skupna stališča evropskega bančnega sistema posredovala različnim evropskim institucijam, vključno z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Evropskim bančnim organom idr.

 

3. Član Evropskega združenja bančnih in finančnih izobraževalnih institucij EBTN 
Združenje je aktivno sodeluje pri oblikovanju izobraževalnih programov v okviru Evropskega združenja bančnih in finančnih izobraževalnih institucij EBTN.

 

4. Član Evropskega plačilnega sveta
 

5. Odbor za SWIFT
 

6. Član Skupine V8
 

7. Član Leaseurope
Združenje v okviru Leaseurope sodeluje pri oblikovanju predlogov k osnutkom evropske zakonodaje in izpolnjevanju statističnih zahtev.
 

8. Član Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ)
Združenje je aktivno predsvem pri delu komisije za bančno tehniko in prakso (bančna komisija), in se vključuje v delo ad hoc delovnih skupin po posameznih delovnih področjih MTZ.