Bančno poslovanje, priročnik

Avtorji mag. Simon Anko, mag. Marijana Bednaš, dr. Primož Dolenc, Miha Filipič, mag. Kristijan Hvala, dr. Božo Jašovič, Tadej Kostevc, mag. Kristina Kovačič Bjelajac, Mirjam Mediževac, Primož Ladava, dr. Marko Košak, dr. Vasja Rant, Tomaž Rotovnik, dr. Marko Simoneti, Simon Šimonka, mag. Aleksander Vozel, mag. Nataša Tomc Jovović, Darko Torkar, mag. Tine Verbole
Naslov Bančno poslovanje
Založba Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Izobraževalni center
Leto izdaje 2019
Cena 35 EUR
Jezik slovenski
Število strani 430
Vsebina
 bancnoPoslovanje
Povezava na kazalo priročnika

Naročilnica