Organi

Organi Združenja bank Slovenije so:

  • skupščina,
  • nadzorni svet,
  • direktorica: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo

Člani nadzornega sveta

Namestniki članov

Blaž Brodnjak, Nova Ljubljanska banka d.d., predsednik nadzornega sveta Andreas Burkhardt, Nova Ljubljanska banka, d.d.
mag. Vojka Ravbar, SKB banka d.d., namestnica predsednika nadzornega sveta mag. Manica Novak, SKB banka d.d.
Stefan Vavti, Banka Sparkasse d.d. Tomaž Šalamon, Banka Sparkasse d.d.
Andrej Andoljšek, Addiko bank d.d. Anja Božac, Addiko bank d.d.
Marco Giuseppe Esposito, UniCredit Banka Slovenija d.d. Mojca Kovač, UniCredit Banka Slovenija d.d.
mag. Sabina Župec Kranjc, Nova Kreditna banka Maribor d.d. Matej Falatov, Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Jozef Kausich, Banka Intesa Sanpaolo d.d. Ivan Ivičić, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Mario Henjak, Gorenjska banka d.d. Marko Filipčič, Gorenjska banka d.d.
Jana Benčina Henigman, Sberbank banka d.d. Damijan Dolinar, Sberbank banka d.d.
Klemen Bajt, Primorska hranilnica Vipava d.d. Rado Likar, Primorska hranilnica Vipava d.d.
mag. Sibil Svilan, SID banka, d.d. Goran Katušin, SID banka, d.d.
Mitja Otorepec, Summit Leasing Slovenija d.o.o Andrej Pucer, NLB Lease&Go d.o.o.

Stanje na dan 21. aprila 2021.