Organi

Organi Združenja bank Slovenije so:

  • skupščina,
  • nadzorni svet,
  • direktorica: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo

Člani nadzornega sveta

Namestniki članov

Blaž Brodnjak, Nova Ljubljanska banka d.d., predsednik nadzornega sveta Andreas Burkhardt, Nova Ljubljanska banka, d.d.
mag. Jože Lenič, Abanka d.d., namestnik predsednika nadzornega sveta Matej Golob Matzele, Abanka d.d.
Stefan Vavti, UniCredit Banka Slovenija d.d., namestnik predsednika nadzornega sveta mag. Damijan Dolinar, UniCredit Banka Slovenija d.d.
mag. Sabina Župec Kranjc, Nova Kreditna banka Maribor d.d. Matej Falatov, Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Jozef Kausich, Banka Intesa Sanpaolo d.d. Ivan Ivičić, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Mario Henjak, Gorenjska banka d.d. Marko Filipčič, Gorenjska banka d.d.
Andrej Plos, Banka Sparkasse d.d. Thomas Jurkowitsch, Banka Sparkasse d.d.
Gašpar Ogris-Martič, Sberbank banka d.d. Aleš Zajc, Sberbank banka d.d.
Klemen Bajt, Primorska hranilnica Vipava d.d. Rado Likar, Primorska hranilnica Vipava d.d.
mag. Sibil Svilan, SID banka, d.d. Goran Katušin, SID banka, d.d.
mag. Vojka Ravbar, SKB banka d.d. mag. Manica Novak, SKB banka d.d.
Mitja Otorepec, Summit Leasing Slovenija d.o.o Andrej Pucer, NLB Leasing d.o.o

Stanje na dan 17.4.2019.