Kontaktni podatki

Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 24 29 700
Faks: +386 (0)1 24 29 713
info@zbs-giz.si

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Matična številka: 5003920
Osnovni kapital: 0
Davčna številka: 94705631

Pristojni na ZBS

  • Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica
  • Karmen Strgar, poslovna sekretarka
  • Mag. Kristijan Hvala, vodja področja ekonomike poslovanja
  • Novica Novaković, vodja pravne pisarne
  • Boris Bajt, vodja lizing področja
  • Borut Tomažič, specialist za plačilne storitve
  • Aleksandra Žibrat, urednica publikacij in interneta, PR koordinacija, telefon: 01/ 24 29 758
  • Azra Beganović, strokovna sodelavka

 

Bančni vestnik

Odgovorna urednica: Mateja Lah Novosel
telefon: 01/ 24 29 705
Mateja.Lah-Novosel@zbs-giz.si

 

Izobraževalni center

Vodja: Viljenka Markič Simoneti, univ. dipl. ekon.
telefon: 01/ 24 29 753
viljenka.simoneti@zbs-giz.si

Strokovna sodelavka:

Ksenija Jaklin, univ. dipl. ekon.
telefon: 01/ 24 29 751
telefaks: 01/ 24 29 757
ksenija.jaklin@zbs-giz.si,
ic@zbs-giz.si