Predstavitev

Izobraževalni center (IC) ZBS organizira strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo splošna finančna in specializirana znanja s področja bančnega poslovanja.

Naše poslanstvo

V bančništvu smo priča stalnim in hitrim spremembam, kar narekuje hiter odziv centra na pobude članic ZBS po organizaciji izobraževalnih programov, ki omogočajo zaposlenim poglobitev obstoječih in osvojitev novih znanj, novih metod dela in pristopov; tako tistih, ki so že uveljavljena v slovenskem prostoru, kot tistih, ki jih zagotavljamo s priznanimi tujimi finančnimi strokovnjaki. Pri tem se kažejo predvsem nove potrebe zaposlenih po specializiranih znanjih, brez katerih si ni mogoče zamisliti sodobnega bančništva. Z znanjem, na katerem smo še včeraj gradili poslovni uspeh, ga danes ne moremo več. Zato je potrebno izobraževalne programe, ki so bili še včeraj aktualni, danes spremeniti, dopolniti ali razviti nove.

V sodelovanju z odborom za izobraževanje pri ZBS in z odgovornimi v bankah, ki skrbno sledijo izobraževalnim potrebam v svojih institucijah, IC izpolnjuje svojo glavno nalogo: odigrati aktivno vlogo v procesu prilagajanja slovenskega bančnega sektorja svetovnim bančnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo.

Visoka raven strokovne usposobljenosti zaposlenih v bančništvu se odraža tudi in predvsem v večji konkurenčnosti slovenskih bank. Če želimo konkurenčne slovenske banke, moramo posebno pozornost nameniti razvoju in izobraževanju zaposlenih.

Znanje in človeški kapital sta neločljiv vir in osnova za postavljanje poslovne strategije vsakega podjetja, sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi izvajalcem izobraževalnih programov in vsem posameznikom, ki s svojimi predlogi in sugestijami kvalitetno prispevajo k oblikovanju naših programov.

 

Objave programov

Mesečni razpisi so objavljeni na spletnih straneh ZBS.

Prijave

Prijave na izobraževalne programe sprejemamo deset delovnih dni pred datumom izvedbe programov. Prijavite se lahko preko ePrijavnice.

Informacije: ic@zbs-giz.si, tel.: 01 242 97 51

Zaposleni v IC ZBS

Vodja
Viljenka Markič Simoneti, univ. dipl. ekon.
telefon: 01/ 24 29 753
e-pošta: viljenka.simoneti@zbs-giz.si

Strokovna sodelavka
Ksenija Jaklin, univ. dipl. ekon.
telefon: 01/ 24 29 751
telefaks: 01/ 24 29 757
e-pošta: ksenija.jaklin@zbs-giz.si, ic@zbs-giz.si