O reviji

Bančni vestnik, revija za denarništvo in bančništvo

Revija Bančni vestnik je znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja bančništva in financ. Indeksirana je v uveljavljeni bazi EconLit.

ISSN: 0005-4631

 

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana

 

Odgovorna urednica:
Mateja Lah Novosel

Azra Beganović, strokovna sodelavka
 

Naslov uredništva:
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Uredništvo Bančnega vestnika
Šubičeva ul. 2, SI - 1000 Ljubljana

 

Tel.: +386 (0)1 24 29 756
Faks: +386 (0)1 24 29 713
E-pošta: bancni.vestnik@zbs-giz.si

 

 

 

 

 

Uredniški odbor 

 • Dr. Božo Jašovič, Gorenjska banka d.d., predsednik Uredniškega odbora
 • Mag. Irena Vodopivec Jean, Banka Slovenije
 • G. Andrej Lasič, Nova Ljubljanska banka d.d.
 • Mag. Marko Filipčič, Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
 • G. Davorin Leskovar, Abanka d.d.
 • Dr. Damjan Kozamernik, SID banka d.d.
 • Dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
 • Dr. Ivan Ribnikar, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
 • Dr. Rasto Ovin, Doba Fakulteta
 • Dr. Marko Simoneti, Pravna fakulteta, Ljubljana
 • Ga. Darja Hota Mesarič, Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Vstop v eArhiv Bančnega vestnika, ki vsebuje elektronske verzije vseh člankov revij od leta 1951 naprej, ko je izšla prva številka

Naročila tiskanega izvoda
Revijo lahko naročite preko eNaročilnice ali na eNaslov: bancni.vestnik@zbs-giz.si. Morebitno odpoved  naročnine je potrebno sporočiti pisno na naslov Združenja bank ali na eNaslov: bancni.vestnik@zbs-giz.si in sicer najkasneje do konca meseca decembra za naslednje leto.