Poslanstvo

Revija Bančni vestnik:

 • je specializirana strokovna revija za področje bančništva in denarništva,
 • izhaja enkrat mesečno v slovenskem jeziku, tematske in mednarodne številke pa tudi v angleškem jeziku,
 • članice združenja in druge institucije s svojim delom in aktivnostjo preko te specializirane revije redno seznanjajo gospodarske družbe, državljane in strokovno javnost,
 • spodbuja javno diskusijo o vprašanjih bančništva in financ,
 • pospešuje strokovno izobraževanje bančnih uslužbencev in finančnih strokovnjakov v drugih institucijah, ki sodelujejo s članicami združenja,
 • prispeva k uveljavljanju sodobnih bančnih metod v bančni industriji.

Temeljna izhodišča uredniške politike so:

 • prizadevanja, da revija Bančni vestnik v okviru tem, ki jih obravnava, prispeva k uveljavljanju uspešnega, tržnega načina finančnega poslovanja,
 • odprtost revije, v kateri enakovredno izražajo svoja mnenja o različnih strokovnih vprašanjih vse finančne organizacije, ne glede na to, ali so izdajateljice revije,
 • strokovnost revije; avtorji prispevkov s svojimi stališči, načinom obdelave in dokumentiranostjo prispevajo k reševanju različnih strokovnih dilem izdajateljic revije, gospodarskih družb in drugih organizacij,
 • aktualnost revije, ki je zagotovljena z objavo soočanj različnih strokovnih pogledov na vprašanja s področja bančništva in financ,
 • dostopnost revije širokemu krogu bralcev, uslužbencev in menedžerjev v institucijah - izdajateljicah in drugih organizacijah. Uredništvo revije se v tem okviru loteva obdelave teoretičnih in splošnih vprašanj finančne narave, ki so razumljivi čim širšemu krogu bralcev.

 

 

Vstop v eArhiv Bančnega vestnika

Digitalni arhiv vsebuje elektronske verzije vseh člankov revij od leta 1951 naprej, ko je izšla prva številka. Arhiv je dostopen vsem obiskovalcem javnih spletnih strani Združenja brez omejitev.

eArhiv omogoča:

 • brskanje po celotni bazi člankov revije s pomočjo iskalnika, ki vključuje možnosti iskanja po avtorjih, letnikih, številkah, bibliografskem kazalu in po vsebini,
 • možnost takojšnjega izpisa in shranjevanja posameznih člankov na lokalni disk,
 • možnost kopiranja tekstov v druge urejevalnike,
 • možnost plačila preko Monete.
   

Naročila tiskanega izvoda

Revijo lahko naročite preko eNaročilnice ali na eNaslov: bancni.vestnik@zbs-giz.si. Morebitno odpoved  naročnine je potrebno sporočiti pisno na naslov Združenja bank ali na eNaslov: bancni.vestnik@zbs-giz.si in sicer najkasneje do konca meseca decembra za naslednje leto.