Društvo bančnih zavodov Slovenije

Avtor Žarko Lazarević
Naslov Društvo bančnih zavodov Slovenije
Založba Združenje bank Slovenije
Leto izdaje Junij 2002
Cena 20,87 EUR / 5.000 SIT
Jezik slovenski
Število strani 80
Vsebina Knjiga predstavlja zgodbo o prvem strokovnem društvu, ki je veljalo za reprezentativnega predstavnika bančnih delniških družb in je funkcionalni predhodnik današnjega Združenja bank Slovenije.

Naročilnica