Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive - EPO 600 (revizija 2007)

Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) iz Pariza je pripravila nova Enotna pravila in običaje za dokumentarne akreditive št. 600 (EPO 600), ki so stopila v veljavo 1. 7. 2007. Združenje bank Slovenije je nova pravila natisnilo v brošuri v slovensko - angleškem jeziku.

Dokumentarni akreditiv je bančni instrument, ki se uporablja za plačevanje, zavarovanje in financiranje nakupa blaga ali storitev in se izvede izključno na temelju dokumentov, tj. listin.

Nova pravila EPO 600 so krajša, vsebujejo le 39 členov namesto prejšnjih 49. Vključujejo definicije in pojasnila tistih strokovnih izrazov, ki so pri EPO 500 zahtevali največ razlag.

Novost je tudi dodatek 12 »elektronskih« členov, ki dajejo uporabnikom akreditiva možnost, da poleg papirnih listin predložijo tudi ali samo elektronske »listine«.

Brošura Enotnih pravil je obvezen in nepogrešljiv vsakdanji pripomoček bankam, izvoznikom, uvoznikom, prevoznikom, špediterjem, pravnikom, študentom oz. vsem, ki trgujete na mednarodnem parketu in uporabljate dokumentarni akreditiv kot plačilni instrument.

Naročilnica