Jože Andrej Čibej: Kako računati obresti

Avtor Čibej Jože Andrej
Naslov Kako računati obresti
Založba Združenje bank Slovenije
Leto izdaje april 2011
Cena 17 EUR
Jezik slovenski
Število strani 93
Vsebina
Namen priročnika je manj veščemu uporabniku bančnih storitev pomagati pri razumevanju obrestnega računa, da se bo ta laže znašel na finančnih križpotjih, posebej v poslovnem odnosu z bankami. Priročnik na enostaven način pokaže, kako računati obresti, kaj pomenijo različna določila v pogodbi in kakšne so alternativne možnosti za odplačevanja posojila.

Avtor, ki se že več kot 30 let ukvarja s poslovno in finančno matematiko, v priročniku naniza najbolj običajne izračune, s katerimi se morebiti srečujete, ko ste v banki ali hranilnici vlagatelj ali posojilojemalec. S pomočjo priročnika si boste razpršili dvome o bančnih metodah ali pa vas bo ta naučil pravilno vprašati po dodatnih informacijah. Te vam bodo slovenski bančniki, z veseljem ponudili, saj se zavedajo, da je razgledan in dobro obveščen komitent – vsaj dolgoročno gledano – edini pravi partner zanje.

Priročnik bo dobrodošel vodnik tako komitentom bank in hranilnic, kot tudi dober izobraževalni pripomoček uslužbencem v bankah ter hranilnicah pri uresničevanju enotne in transparentne prakse računanja obresti, ki jo morajo zagotoviti, ko pripravljajo poslovne pogodbe. Karikature je narisala Aljana Primožič.

 

Naročilnica