Jože Andrej Čibej: Kako računati obresti

Avtor Čibej Jože Andrej
Naslov Kako računati obresti
Založba Združenje bank Slovenije
Leto izdaje april 2011
Cena 7 EUR
Jezik slovenski
Število strani 93
Vsebina
Namen priročnika je manj veščemu uporabniku bančnih storitev pomagati pri razumevanju obrestnega računa, da se bo ta laže znašel na finančnih križpotjih, posebej v poslovnem odnosu z bankami. Priročnik na enostaven način pokaže, kako računati obresti, kaj pomenijo različna določila v pogodbi in kakšne so alternativne možnosti za odplačevanja posojila.

Avtor, ki se je več kot 30 let ukvarjal s poslovno in finančno matematiko, v priročniku naniza najbolj običajne izračune, s katerimi se morebiti srečujete, ko ste v banki ali hranilnici vlagatelj ali posojilojemalec. S pomočjo priročnika si boste razpršili dvome o bančnih metodah ali pa vas bo ta naučil pravilno vprašati po dodatnih informacijah. Te vam bodo slovenski bančniki, z veseljem ponudili, saj se zavedajo, da je razgledan in dobro obveščen komitent – vsaj dolgoročno gledano – edini pravi partner zanje.

Priročnik bo dobrodošel vodnik tako komitentom bank in hranilnic, kot tudi dober izobraževalni pripomoček uslužbencem v bankah ter hranilnicah pri uresničevanju enotne in transparentne prakse računanja obresti, ki jo morajo zagotoviti, ko pripravljajo poslovne pogodbe. Karikature je narisala Aljana Primožič.
 
 

Naročilnica