Finančna analiza podjetja

PROGRAM II.1
Finančna analiza podjetja
 

Namenjen:

Bančnikom s področja financiranja podjetij, bančnikom, ki izvajajo kreditne analize in/ali pri svojem delu uporabljajo njihove rezultate, bančnim komercialistom.

Cilji:

Pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja za ugotavljanje finančne uspešnosti podjetja.

Vsebina
 • Kreditna analiza podjetja
  • Finančna analiza
  • Financiranje podjetij – primeri
  • Pravila pri financiranju
 • Analiza denarnih tokov v podjetju
 • Primer projektnega financiranja
 • O naložbah in spremljanju poslovanja povezanih oseb (primeri)
 • Informacije, ki jih pridobimo iz letnega poročila
 • Varovanje podjetij pred valutnim in obrestnim tveganjem
 • Kaj zares pomeni bonitetna ocena komitenta?
 • Analiza gospodarskih panog
 • Alternativni viri financiranja
 • Kapitalske zahteve
 • Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja
 • Vrednotenje podjetij
 • Ocena tveganja pri leasingu nepremičnin
Izvajalci:

Mitja Bertoncelj, Peter Zelen, Karmen Kordiš, Anka Poglajen, mag. Aleksander Vozel, mag. Kristina Kovačič Bjelajac, Tadej Krašovec, Saša Podpeskar, dr. Evgenij Zavodnik, Matija Filiplič, mag. Boris Tuma

Opomba:
Udeleženci naj prinesejo s seboj kalkulatorje.

Metode:

predavanje, razprava, primeri, vaje

Trajanje:
4 dni

Čas izvedbe:

januar

Kraj izvedbe:

Ljubljana

Prijave:

preko spletnega obrazca prijavnica

Opomba:

Da bi bilo vaše usposabljanje čimbolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme ali pričakovanja vezana na seminar pošljite po elektronski pošti na naslov ic@zbs-giz.si, da jih bomo posredovali predavateljem.