Smernice, pravila in navodila

Smernice in načela
 

 • Smernice upravljanja tveganj, sep 2017
  Objavljamo dopolnjene Smernice upravljanja tveganj, ki so bile sprejete na 15. seji Nadzornega sveta Združenja dne 13. 9. 2017 z namenom dopolnitve niza nadzorniških in zakonodajnih pravil s področja upravljanja tveganj s priporočili, ki lahko pripomorejo k ustreznejši krepitvi funkcije upravljanja tveganj v bankah in hranilnicah.
   
 • Smernice za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij
  Smernice, ki so nastale v sodelovanju Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije, so bile sprejete na 7. seji Nadzornega sveta Združenja dne 9.12.2015, uporabljati jih je potrebno skupaj z v nadaljevanju objavljenimi Slovenskimi načeli finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. Povezava na prevod Smernic v angleški jezik
   
 • Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb
  Načela so bila prav tako sprejeta na 7. seji Nadzornega sveta Združenja dne 9.12.2015. Povezava na prevod Načel v angleški jezik

 • Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu (v slovenskem in angleškem jeziku)
  Objavljamo spremenjena načela s prilogami, ki so bila pripravljena in sprejeta na ZBS v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance v aprilu 2014. Spremembe načel so nastale na podlagi ugotovitev in izkušenj pri izvajanju načel v praksi. Načela so neobvezujoča in opredeljujejo finančno prestrukturiranje podjetij, kjer je udeleženih več upnikov, pri čemer pa je osnovna predpostavka, da se ohrani gospodarsko dejavnost podjetja, če obstaja razumna možnost, da je njegova dejavnost sposobna preživeti na trgu.
  Nadzorni svet Združenja je na 23. izredni seji dne 31.3.2014 sprejel oziroma potrdil prostovoljna Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. Na podlagi prvih izkušenj uporabe načel v praksi je delovna skupina pri ZBS pripravila spremembe, ki jih je Nadzorni svet Združenja bank Slovenije nato dne 11.6.2014 sprejel oziroma potrdil kot spremenjena prostovoljna Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu skupaj z vsemi prilogami.
   

 


Pravila
 

  Informativna gradiva