Smernice, pravila in navodila

Smernice in načela

 

 • ZBS Smernice trajnostnega financiranja, 9.7.2021
  Smernice povzemajo ključne regulatorne zahteve na področju trajnostnega financiranja in članicam ZBS podajajo nezavezujoče usmeritve pri razvoju trajnostnega financiranja v skladu z načelom sorazmernosti. 

   
 • Splošna informacija o politikah ravnanja bank in hranilnic v primeru, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino
  Splošna informacija je bila sprejeta na 6. seji Nadzornega sveta Združenja dne 2.10.2019.


   
 • Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, 1.3
  ​​Prenovljena načela so bila sprejeta na 6. seji Nadzornega sveta Združenja dne 2.10.2019. Načela sicer niso zavezujoče narave, predstavljajo pa primere bančnih praks pri financiranju podjetij in s tem poleg regulatornih pravil pri odobravanju kreditov temelj ohranjanja stabilnosti bančnega sistema ter prispevek bančnega sektorja k uspešnosti slovenskega gospodarstva na sploh.

   
 • Smernice upravljanja tveganj, sep 2017
  Dopolnjene Smernice upravljanja tveganj so bile sprejete na 15. seji Nadzornega sveta Združenja dne 13. 9. 2017 z namenom dopolnitve niza nadzorniških in zakonodajnih pravil s področja upravljanja tveganj s priporočili, ki lahko pripomorejo k ustreznejši krepitvi funkcije upravljanja tveganj v bankah in hranilnicah.


   
 • Smernice za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij
  Smernice, ki so nastale v sodelovanju Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije, so bile sprejete na 7. seji Nadzornega sveta Združenja dne 9.12.2015, uporabljati jih je potrebno skupaj z v nadaljevanju objavljenimi Slovenskimi načeli finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. Povezava na prevod Smernic v angleški jezik


   
 • Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu (v slovenskem in angleškem jeziku)
  ​Spremenjena načela s prilogami so bila pripravljena in sprejeta na ZBS v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance v aprilu 2014. Spremembe načel so nastale na podlagi ugotovitev in izkušenj pri izvajanju načel v praksi. Načela so neobvezujoča in opredeljujejo finančno prestrukturiranje podjetij, kjer je udeleženih več upnikov, pri čemer pa je osnovna predpostavka, da se ohrani gospodarsko dejavnost podjetja, če obstaja razumna možnost, da je njegova dejavnost sposobna preživeti na trgu. Nadzorni svet Združenja je na 23. izredni seji dne 31.3.2014 sprejel oziroma potrdil prostovoljna Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. Na podlagi prvih izkušenj uporabe načel v praksi je delovna skupina pri ZBS pripravila spremembe, ki jih je Nadzorni svet Združenja bank Slovenije nato dne 11.6.2014 sprejel oziroma potrdil kot spremenjena prostovoljna Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu skupaj z vsemi prilogami.

 


Navodila, pravilniki, obrazci
 

  Informativna gradiva