Enotna pravila za garancije na poziv - EPGP 758 z vzorčnimi obrazci, revizija 2010

Slovensko - angleška izdaja EPGP 758 v brošuri so nov sklop neodvisnih pravil za garancije na poziv. Veljati pričnejo 1. julija 2010. So jasnejša, natančnejša in izčrpnejša od predhodnih Pravil 458. Jezik je usklajen z jezikom Enotnih pravil in običajev za dokumentarne akreditive - EPO 600, ki jih je prav tako izdala Mednarodna trgovinska zbornica. EPGP 758 vsebujejo naslednje novosti:

  • nove definicije in tolmačenje pravil, ki zagotavljajo večjo jasnost in natančnost,
  • rešitev za nedokumentarne pogoje, asimetrične garancije in protigarancije, nepopolne predložitve in za več drugih spornih načinov uporabe,
  • izčrpno obdelano obveščanje o garancijah, spremembah, elektronskih listinah, prenosih in druge novosti iz garancijske prakse,
  • jasno predpisan postopek za pregled zahteve za plačilo,
  • kažipot za postopno ravnanje v primeru zahtev »podaljšajte ali plačajte« in višje sile in
  • seznam priporočenih formulacij ter že pripravljene vzorčne obrazce.

Enotna pravila za garancije na poziv, ki jih je MTZ prvič izdala leta 1991, odsevajo mednarodno prakso z garancijami na poziv in na smotrn način uravnovešajo zakonite interese upravičenca, nalogodajalca in garanta. Priznavajo jih mednarodne organizacije in strokovna združenja, zakonodajalcem so za zgled pri pripravi nacionalne zakonodaje, banke in podjetja po vsem svetu pa jih dan za dnem uporabljajo pri svojem poslovanju.

Naročilnica