Enotna pravila za garancije na poziv - EPGP 758 z vzorčnimi obrazci, revizija 2010

Slovensko - angleška izdaja EPGP 758 v brošuri so sklop neodvisnih pravil za garancije na poziv. Veljati so pričela 1. julija 2010. So jasnejša, natančnejša in izčrpnejša od predhodnih Pravil 458. EPGP 758 glede na predhodnja pravila vključujejo naslednje:

  • definicije in tolmačenje pravil, ki zagotavljajo jasnost in natančnost,
  • rešitev za nedokumentarne pogoje, asimetrične garancije in kontragarancije, nepopolne predložitve in za več drugih spornih načinov uporabe,
  • izčrpno obdelano obveščanje o garancijah, spremembah, elektronskih listinah, prenosih in druge novosti iz garancijske prakse,
  • jasno predpisan postopek za pregled zahteve za plačilo,
  • kažipot za postopno ravnanje v primeru zahtev »podaljšajte ali plačajte« in višje sile in
  • seznam priporočenih formulacij ter že pripravljene vzorčne obrazce.

Enotna pravila za garancije na poziv odsevajo mednarodno prakso z garancijami na poziv in na smotrn način uravnovešajo zakonite interese upravičenca, nalogodajalca in garanta. Priznavajo jih mednarodne organizacije in strokovna združenja, zakonodajalcem so za zgled pri pripravi nacionalne zakonodaje, banke in podjetja po vsem svetu pa jih dan za dnem uporabljajo pri svojem poslovanju. Pri Združenju bank smo oktobra 2019 pripravili ponatis brošure, v kateri smo v celoti na predlog stroke zamenjali poimenovanje "protigarancija" z uveljavljenim poimenovanjem "kontragarancija". 

Naročilnica