Leto izdaje
Naslovnica bv 7-8 2020 tiny
Želite prebrati celotno izdajo?

Nakup Izdaje Letna naročnina

Bančni vestnik

Leto izdaje: 2020, Letnik: 69, Številka: 7-8

Uvodnik | Editorial
Banke in evrsko območje | Banks and Eurozone
Banke in pravna praksa | Bank and legal matters
Upravljanje tveganj | Risk Management
Članki | Articles
Nove publikacije | New Publication
Bančna kronika | Banking Chronicle

Ostale objave v letu

Naslovnica BV1_2_2020tiny

Izid: 2020, Letnik: 69, Številka: 1-2

naslovnica BV3 tiny

Izid: 2020, Letnik: 69, Številka: 3

Naslovnica BV 4 2020 tiny

Izid: 2020, Letnik: 69, Številka: 4

Naslovnica BV5_2020 tiny

Izid: 2020, Letnik: 69, Številka: 5

Naslovnica BV 6 tiny

Izid: 2020, Letnik: 69, Številka: 6

Naslovnica bv 7-8 2020 tiny

Izid: 2020, Letnik: 69, Številka: 7-8