Pazi.se in ostal boš varen

Pazi.se in ostal boš varen

Ob današnjem mednarodnem dnevu varne uporabe interneta Združenje bank Slovenije in njegove članice, banke...

Novosti

Izobraževalna dejavnost

Izobraževalni programi za prijavo

Napovednik izvedb izobraževalnih programov

Združenje v interesu članic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z bančno in finančno dejavnostjo članic.
14

Bank in hranilnic – članic Združenja

8.749

Zaposlenih v bančnem sektorju

50.600 mio €

Bilančna vsota

10.487 mio €
12.138 mio €
Krediti podjetjem
Krediti gospodinjstvom
9.710 mio €
25.784 mio €
Depoziti podjetij
Depoziti godpodinjstev
18

Lizing družb – članic in nečlanic

520

Zaposlenih v lizing družbah

2.879 mio €

Bilančna vsota

697 mio €
Financiranje strank (brez potrošnikov)
926 mio €
Financiranje potrošnikov
14

Bank in hranilnic – članic Združenja

8.749

Zaposlenih v bančnem sektorju

50.600 mio €

Bilančna vsota

10.487 mio €

Krediti podjetjem

12.138 mio €

Krediti gospodinjstvom

9.710 mio €

Depoziti podjetij

25.784 mio €

Depoziti gospodinjstev

18

Lizing družb – članic in nečlanic

520

Zaposlenih v lizing družbah

2.879 mio €

Bilančna vsota

697 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

926 mio €

Financiranje potrošnikov

Bančni vestnik

Revija za denarništvo in bančništvo

Edina slovenska strokovna revija za področje denarništva in bančništva je praznovala častitljivih 70 let.

Informacije za izdajatelje e- Računov

Informacije za prejemnike eRačunov so na voljo tukaj…

Članice

12 bank
3 hranilnice
12 lizing podjetij

Izobraževalna dejavnost

S strokovnim dopolnim izobraževanjem sooblikujemo visoko raven usposobljenosti zaposlenih v bančništvu, kar se neposredno odraža v konkurenčnosti članic na trgu.

Pogosta vprašanja in odgovori

Med drugim boste izvedeli, kje lahko unovčite ček tujega izdajatelja, kako varno ravnati z vašo plačilno kartico in kako je z uporabo ter tiskanjem obrazcev UPNQR…

Ali ste vedeli?

Pri poslih, daljših od enega leta, imate možnost razmejiti obresti tako, da banka obračuna obresti konec vsakega koledarskega leta.

ABC bančnih izrazov

Zakon

Pravni akt, s katerim se ureja družbeno ravnanje na posameznem področju. Za banke je to Zakon o bančništvu.