Novosti

Izobraževalna dejavnost

E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Trajnostno financiranje - novo
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za br...
Termin:
23. maj - 24. maj
Prijave do:
10. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet kadrovskih služb
Termin:
25. maj
Prijave do:
17. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
Termin:
31. maj
Prijave do:
24. maj
Poslovanje s pravnimi osebami
Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
Termin:
02. junij
Prijave do:
25. maj
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
07. junij
Prijave do:
30. maj
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
07. junij
Prijave do:
30. maj
Strokovna srečanja in posveti
Bančna konferenca
Termin:
16. junij
Prijave do:
08. junij
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve
Termin:
05. sep - 06. sep
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
Termin:
08. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
Termin:
13. september
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
21. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
22. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
22. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
22. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet pravnikov
Termin:
27. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
Termin:
05. oktober
TBA
Šole
Bančna šola, 1. del
Termin:
10. okt - 14. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti, Upravlja...
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
Termin:
19. okt - 20. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet informatikov v bankah
Termin:
26. oktober
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
10. november
TBA
Šole
Bančna šola, 2.del
Termin:
14. nov - 18. nov
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Dan slovenskih bančnikov
Termin:
25. november
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet računovodij
Termin:
30. november
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Računovodstv...
DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
06. december
TBA

Združenje v interesu članic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z bančno in finančno dejavnostjo članic.

15

Bank in hranilnic

8.683

Zaposlenih v bančnem sektorju

48.255 mio €

Bilančna vsota

9.302 mio €
11.263 mio €

Krediti podjetjem

Krediti gospodinjstvom

8.998 mio €
23.953 mio €

Depoziti podjetij

Depoziti godpodinjstev

18

Lizing podjetij

520

Zaposlenih v lizing podjetjih

2.489 mio €

Bilančna vsota

599 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

815 mio €

Financiranje potrošnikov

15

Bank in hranilnic

8.683

Zaposlenih v bančnem sektorju

48.255 mio €

Bilančna vsota

9.302 mio €

Krediti podjetjem

11.263 mio €

Krediti gospodinjstvom

8.998 mio €

Depoziti podjetij

23.953 mio €

Depoziti gospodinjstev

18

Lizing podjetij

520

Zaposlenih v lizing podjetjih

2.489 mio €

Bilančna vsota

599 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

815 mio €

Financiranje potrošnikov

Bančni vestnik

Revija za denarništvo in bančništvo

Edina slovenska strokovna revija za področje denarništva in bančništva letos praznuje častitljivih 70 let.

Informacije za izdajatelje e- Računov

Informacije za prejemnike eRačunov so na voljo tukaj…

Članice

12 bank
3 hranilnice
11 lizing podjetij

Izobraževalna dejavnost

S strokovnim dopolnim izobraževanjem sooblikujemo visoko raven usposobljenosti zaposlenih v bančništvu, kar se neposredno odraža v konkurenčnosti članic na trgu.

Pogosta vprašanja in odgovori

Med drugim boste izvedeli, kje lahko unovčite ček tujega izdajatelja, kako varno ravnati z vašo plačilno kartico in kako je z uporabo ter tiskanjem obrazcev UPNQR…

Ali ste vedeli?

Banke lahko ob odobritvi plačilnih kartic nezgodno ali življenjsko zavarujejo imetnike kartic, pri čemer so upravičenci zavarovanja imetniki kartic.

ABC bančnih izrazov

Avans

Znesek, ki je plačan vnaprej.