Izobraževalna dejavnost

Poslovanje s pravnimi osebami, Računovo...
Finančna analiza podjetja
Termin:
17. jan - 21. jan
Prijave do:
11. januar
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
25. januar
Prijave do:
18. januar
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
27. jan - 18. feb
Prijave do:
19. januar
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
27. jan - 18. feb
Prijave do:
19. januar
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
27. jan - 18. feb
Prijave do:
19. januar
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
27. jan - 18. feb
Prijave do:
19. januar
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
27. jan - 18. feb
Prijave do:
19. januar
Finančno opismenjevanje
Delavnica za učitelje - Evropski denarni kviz
Termin:
28. januar
Prijave do:
24. januar
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o kartičnem poslovanju
Termin:
02. februar
Prijave do:
25. januar
Strokovna srečanja in posveti
Trajnostno financiranje
Termin:
11. februar
TBA
Poslovanje s fizičnimi osebami
Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
Termin:
15. feb - 10. okt
TBA
Šole
EFCB izpit
Termin:
16. februar
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
17. februar
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Plačilni promet
Termin:
07. mar - 11. mar
TBA
Finančno opismenjevanje
Delavnica za učitelje - Evropski denarni kviz
Termin:
14. marec
TBA
Finančno opismenjevanje
Evropski denarni kviz - nacionalno tekmovanje
Termin:
16. marec
TBA
Upravljanje tveganj
Modeli za upravljanje tveganj
Termin:
30. marec
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Izvrševanje naročil za raču...
Termin:
04. apr - 05. apr
TBA
Poslovanje s pravnimi osebami, Računovo...
Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
Termin:
07. april
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančn...
Termin:
14. apr - 15. apr
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Investicijsko svetovanje (B)
Termin:
20. apr - 21. apr
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Gospodarjenje s finančnimi in...
Termin:
04. maj - 05. maj
TBA
Finančno opismenjevanje
Evropski denarni kviz - finalno evropsko tekmovanje
Termin:
09. maj - 10. maj
TBA
Regulativa
Bančna regulativa
Termin:
12. maj
Prijave do:
13. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet notranjih revizorjev v bankah
Termin:
18. maj - 07. maj
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
20. maj - 09. jun
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
20. maj - 09. jun
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
20. maj - 09. jun
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
20. maj - 09. jun
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet kadrovikov
Termin:
25. maj
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Bančna konferenca
Termin:
31. maj
TBA
Poslovanje s pravnimi osebami
Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
Termin:
02. junij
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
Termin:
07. junij
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet leasing družb
Termin:
09. junij
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve
Termin:
05. sep - 06. sep
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
Termin:
08. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
Termin:
13. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
15. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
15. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
15. september
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
21. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet pravnikov
Termin:
27. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
Termin:
05. oktober
TBA
Šole
Bančna šola, 1. del
Termin:
10. okt - 14. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti, Upravlja...
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
Termin:
19. okt - 20. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet informatikov v bankah
Termin:
26. oktober
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
10. november
TBA
Šole
Bančna šola, 2.del
Termin:
14. nov - 18. nov
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Dan slovenskih bančnikov
Termin:
23. november
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet računovodij
Termin:
30. november
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Računovodstv...
DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
06. december
TBA

Združenje v interesu članic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z bančno in finančno dejavnostjo članic.

15

Bank in hranilnic

9.553

Zaposlenih v bančnem sektorju

44.651 mio €

Bilančna vsota

8.750 mio €
10.712 mio €

Krediti podjetjem

Krediti gospodinjstvom

8.031 mio €
22.437 mio €

Depoziti podjetij

Depoziti godpodinjstev

18

Lizing podjetij

520

Zaposlenih v lizing podjetjih

2.377 mio €

Bilančna vsota

455 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

623 mio €

Financiranje potrošnikov

15

Bank in hranilnic

9.553

Zaposlenih v bančnem sektorju

44.651 mio €

Bilančna vsota

8.750 mio €

Krediti podjetjem

10.712 mio €

Krediti gospodinjstvom

8.031 mio €

Depoziti podjetij

22.437 mio €

Depoziti gospodinjstev

18

Lizing podjetij

520

Zaposlenih v lizing podjetjih

2.377 mio €

Bilančna vsota

455 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

623 mio €

Financiranje potrošnikov

Bančni vestnik

Revija za denarništvo in bančništvo

Edina slovenska strokovna revija za področje denarništva in bančništva letos praznuje častitljivih 70 let.

Informacije za izdajatelje e- Računov

Informacije za prejemnike eRačunov so na voljo tukaj…

Članice

12 bank
3 hranilnice
11 lizing podjetij

Izobraževalna dejavnost

S strokovnim dopolnim izobraževanjem sooblikujemo visoko raven usposobljenosti zaposlenih v bančništvu, kar se neposredno odraža v konkurenčnosti članic na trgu.

Pogosta vprašanja in odgovori

Med drugim boste izvedeli, kje lahko unovčite ček tujega izdajatelja, kako varno ravnati z vašo plačilno kartico in kako je z uporabo ter tiskanjem obrazcev UPNQR…

Ali ste vedeli?

Spremembo naslova čimprej prijavite na upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici.

ABC bančnih izrazov

Avans

Znesek, ki je plačan vnaprej.