Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Novosti pri plačilih, ki jih prinaša Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu – PSD2.

Izobraževalni center

Razpisani izobraževalni programi

Prijavnica

Terminski plan izobraževalnih programov za leto 2020