Terminski plan

Domača stran / Terminski plan

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za pravne in fizične osebe
GDPR in varstvo osebnih podatkov
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

TBA

01. 09. 2022 - 16. 09. 2022

TBA

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

TBA

01. 09. 2022 - 16. 09. 2022

TBA

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hranilnice
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

TBA

01. 09. 2022 - 16. 09. 2022

TBA

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

Potrošniško kreditiranje nepremičnin
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

TBA

01. 09. 2022 - 16. 09. 2022

TBA

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za pravne osebe
Finančna analiza podjetja
17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Prijave do 11. 01. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
07. 04. 2022

TBA

Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
02. 06. 2022

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za fizične osebe
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

TBA

01. 09. 2022 - 16. 09. 2022

TBA

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
15. 02. 2022

TBA

Izgradnja in upravljanje modelov na področju kreditnega tveganja
Upravljanje tveganj v bankah
11. 01. 2022 - 12. 01. 2022

Prijave do 05. 01. 2022

Modeli za upravljanje tveganj
30. 03. 2022

TBA

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
19. 10. 2022 - 20. 10. 2022

TBA

Preprečevanje prevar, program za učence
Delavnica za učitelje - Evropski denarni kviz
28. 01. 2022

Prijave do 24. 01. 2022

14. 03. 2022

TBA

Evropski denarni kviz - nacionalno tekmovanje
16. 03. 2022

TBA

Evropski denarni kviz - finalno evropsko tekmovanje
09. 05. 2022 - 10. 05. 2022

TBA

Bančna šola, 3. del
11. 01. 2022 - 14. 01. 2022

Prijave do 05. 01. 2022

Finančna analiza podjetja
17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Prijave do 11. 01. 2022

EFCB izpit
16. 02. 2022

TBA

Plačilni promet
07. 03. 2022 - 11. 03. 2022

TBA

Bančna šola, 1. del
10. 10. 2022 - 14. 10. 2022

TBA

Bančna šola, 2.del
14. 11. 2022 - 18. 11. 2022

TBA

Finančna analiza podjetja
17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Prijave do 11. 01. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
07. 04. 2022

TBA

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
25. 01. 2022

Prijave do 18. 01. 2022

17. 02. 2022

TBA

10. 11. 2022

TBA

06. 12. 2022

TBA

Posvet o kartičnem poslovanju
02. 02. 2022

Prijave do 25. 01. 2022

Plačilni promet
07. 03. 2022 - 11. 03. 2022

TBA

Posvet o plačilnih storitvah
21. 09. 2022

TBA

Posvet o kartičnem poslovanju
02. 02. 2022

Prijave do 25. 01. 2022

Trajnostno financiranje
11. 02. 2022

TBA

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
14. 04. 2022 - 15. 04. 2022

TBA

Posvet notranjih revizorjev v bankah
18. 05. 2022

TBA

Posvet kadrovikov
25. 05. 2022

TBA

Bančna konferenca
31. 05. 2022

TBA

Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
07. 06. 2022

TBA

Posvet leasing družb
09. 06. 2022

TBA

Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
13. 09. 2022

TBA

Posvet o plačilnih storitvah
21. 09. 2022

TBA

Posvet pravnikov
27. 09. 2022

TBA

Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
05. 10. 2022

TBA

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
19. 10. 2022 - 20. 10. 2022

TBA

Posvet informatikov v bankah
26. 10. 2022

TBA

Dan slovenskih bančnikov
23. 11. 2022

TBA

Posvet računovodij
30. 11. 2022

TBA

Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Izvrševanje naročil za račun strank (A)
04. 04. 2022 - 05. 04. 2022

TBA

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
14. 04. 2022 - 15. 04. 2022

TBA

Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Investicijsko svetovanje (B)
20. 04. 2022 - 21. 04. 2022

TBA

Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank (C)
04. 05. 2022 - 05. 05. 2022

TBA

Finančni instrumenti in investicijske storitve
05. 09. 2022 - 06. 09. 2022

TBA

Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
08. 09. 2022

TBA

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
15. 09. 2022

TBA

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
15. 09. 2022

TBA

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
15. 09. 2022

TBA

Bančna regulativa
12. 05. 2022

Prijave do 13. 05. 2022