Terminski plan

Domača stran / Terminski plan

Pregled predvidenih programov za celo leto.

Evropski teden denarja, Projekti finančnega opismenjevanja v finančnem sektorju in širši družbi
23. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Finančno opismenjevanje starejših – uporaba mobilne banke/mobilne denarnice
24. 03. 2023

Prijave do 20. 03. 2023

Finančno opismenjevanje: Preprečevanje prevar, program za mladostnike
21. 11. 2023

Prijave do 17. 11. 2023

Delavnica za učitelje, priprava na nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
16. 02. 2024

Prijave do 14. 02. 2024

Testiranje poteka Evropskega denarnega kviza
14. 03. 2024

Prijave do 08. 03. 2024

Nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
15. 03. 2024

Prijave do 08. 03. 2024

Evropski teden denarja, program za osnovne šole, zadnja triada
19. 03. 2024

Prijave do 12. 03. 2024

Evropski teden denarja, program za srednje šole
20. 03. 2024

Prijave do 12. 03. 2024

Evropski teden denarja, program za odrasle
21. 03. 2024

Prijave do 12. 03. 2024

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
06. 04. 2023

Prijave do 28. 03. 2023

ESG Taxonomy (v dveh delih), 19. maja in 26. maja
19. 05. 2023

Prijave do 05. 05. 2023

Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
21. 09. 2023

TBA

NOVO - Postopek odobravanja kreditov - seminar
14. 12. 2023

Prijave do 07. 12. 2023

Finančna analiza podjetja
22. 01. 2024 - 26. 01. 2024

Prijave do 15. 01. 2024

Trajnostni razvoj
10. 05. 2024 - 30. 05. 2024

TBA

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
06. 04. 2023

Prijave do 28. 03. 2023

Posvet računovodij
28. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

Finančna analiza podjetja
22. 01. 2024 - 26. 01. 2024

Prijave do 15. 01. 2024

Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
18. 04. 2023

Prijave do 14. 04. 2023

Posvet notranjih revizorjev v bankah
25. 05. 2023

Prijave do 22. 05. 2023

Bančna konferenca / Banking Conference
02. 06. 2023

Prijave do 24. 05. 2023

Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
09. 06. 2023

Prijave do 02. 06. 2023

Posvet računovodij
28. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

Javna okrogla miza: Digitalna transformacija in varnostni izzivi
12. 10. 2023

Prijave do 09. 10. 2023

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
18. 10. 2023 - 19. 10. 2023

Prijave do 06. 10. 2023

Posvet pravnikov
25. 10. 2023 - 26. 10. 2023

Prijave do 17. 10. 2023

Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
09. 11. 2023

Prijave do 03. 11. 2023

Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
06. 12. 2023

Prijave do 28. 11. 2023

Posvet pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov v finančnem sektorju in velikih organizacijah
07. 03. 2024

Prijave do 04. 03. 2024

Posvet o kartičnem poslovanju
28. 03. 2024

TBA

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
11. 04. 2024

Prijave do 05. 04. 2024

Posvet o trajnostnem financiranju
04. 06. 2024

Prijave do 22. 05. 2024

Posvet o plačilnih storitvah
27. 11. 2024

TBA

Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
18. 04. 2023

Prijave do 14. 04. 2023

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
18. 10. 2023 - 19. 10. 2023

Prijave do 06. 10. 2023

NOVO - Postopek odobravanja kreditov - seminar
14. 12. 2023

Prijave do 07. 12. 2023

Upravljanje tveganj v bankah
09. 01. 2024 - 10. 01. 2024

Prijave do 05. 01. 2024

Bančna regulativa in upravljanje tveganj
10. 05. 2023 - 11. 05. 2023

Prijave do 05. 05. 2023

Finančni instrumenti in investicijske storitve
11. 09. 2023

TBA

Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
12. 09. 2023

TBA

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
11. 04. 2024

Prijave do 05. 04. 2024

Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit A
18. 04. 2024 - 19. 04. 2024

Prijave do 10. 04. 2024

Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
13. 05. 2024 - 14. 05. 2024

Prijave do 07. 05. 2024

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit C
27. 05. 2024 - 28. 05. 2024

Prijave do 21. 05. 2024

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
17. 09. 2024

Prijave do 09. 09. 2024

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
17. 09. 2024

Prijave do 09. 09. 2024

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
17. 09. 2024

Prijave do 09. 09. 2024

Bančna šola, 1. del
09. 10. 2023 - 13. 10. 2023

Prijave do 25. 09. 2023

Bančna šola, 2. del
13. 11. 2023 - 17. 11. 2023

TBA

Bančna šola, 3. del
09. 01. 2024 - 12. 01. 2024

TBA

Finančna analiza podjetja
22. 01. 2024 - 26. 01. 2024

Prijave do 15. 01. 2024

Plačilni promet
12. 03. 2024 - 15. 03. 2024

Prijave do 05. 03. 2024

Izpit Bančna šola, European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
29. 03. 2024

Prijave do 22. 03. 2024

NOVO - Postopek odobravanja kreditov - seminar
14. 12. 2023

Prijave do 07. 12. 2023

Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
29. 02. 2024

Prijave do 15. 02. 2024

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – osnovni program
07. 02. 2024 - 22. 02. 2024

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
07. 02. 2024 - 22. 02. 2024

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - program za leasing družbe
07. 02. 2024 - 22. 01. 2024

TBA

GDPR in varstvo osebnih podatkov
10. 05. 2024 - 30. 05. 2024

TBA

Trajnostni razvoj
10. 05. 2024 - 30. 05. 2024

TBA

Potrošniško kreditiranje nepremičnin
10. 05. 2024 - 30. 05. 2024

TBA

Menjalniško poslovanje
11. 03. 2024

Prijave do 01. 03. 2024

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 11. marec
11. 03. 2024

Prijave do 01. 03. 2024

Plačilni promet
12. 03. 2024 - 15. 03. 2024

Prijave do 05. 03. 2024

Posvet o kartičnem poslovanju
28. 03. 2024

TBA

Izpit Plačilni promet
29. 03. 2024

Prijave do 22. 03. 2024

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 6. junij
06. 06. 2024

TBA

Menjalniško poslovanje
06. 06. 2024

TBA

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 1. oktober
01. 10. 2024

TBA

Menjalniško poslovanje
01. 10. 2024

TBA

Posvet o plačilnih storitvah
27. 11. 2024

TBA