Terminski plan

Domača stran / Terminski plan

Pregled predvidenih programov za celo leto.

Dan slovenskih bančnikov
Posvet leasing družb

TBA

Posvet notranjih revizorjev v bankah
12. 05. 2022

Prijave do 05. 05. 2022

Posvet kadrovskih služb
25. 05. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
31. 05. 2022

Prijave do 24. 05. 2022

Bančna konferenca / Banking Conference
16. 06. 2022

Prijave do 13. 06. 2022

Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
13. 09. 2022

Prijave do 06. 09. 2022

Posvet o plačilnih storitvah
21. 09. 2022

Prijave do 13. 09. 2022

Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
05. 10. 2022

Prijave do 27. 09. 2022

Posvet pravnikov
07. 10. 2022

Prijave do 28. 09. 2022

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah

TBA

19. 10. 2022 - 20. 10. 2022

Prijave do 14. 10. 2022

Posvet informatikov v bankah
26. 10. 2022

Prijave do 24. 10. 2022

Posvet računovodij
30. 11. 2022 - 01. 12. 2022

Prijave do 23. 11. 2022

Posvet o kartičnem poslovanju
15. 02. 2023

Prijave do 07. 02. 2023

Posvet o trajnostnem financiranju
22. 02. 2023

Prijave do 14. 02. 2023

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
12. 04. 2023 - 13. 04. 2023

Prijave do 05. 04. 2023

Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Izgradnja in upravljanje modelov na področju kreditnega tveganja
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah

TBA

19. 10. 2022 - 20. 10. 2022

Prijave do 14. 10. 2022

Upravljanje tveganj v bankah
10. 01. 2023 - 11. 01. 2023

Prijave do 04. 01. 2023

Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
18. 04. 2023

Prijave do 12. 04. 2023

Testiranje poteka EFCB izpita
15. 02. 2022

Prijave do 10. 02. 2022

Bančna šola, 1. del
10. 10. 2022 - 14. 10. 2022

Prijave do 05. 10. 2022

Bančna šola, 2.del
14. 11. 2022 - 18. 11. 2022

Prijave do 07. 11. 2022

Bančna šola, 3. del
10. 01. 2023 - 13. 01. 2023

TBA

Finančna analiza podjetja
23. 01. 2023 - 27. 01. 2023

Prijave do 23. 12. 2022

Plačilni promet
02. 03. 2023 - 07. 03. 2023

Prijave do 22. 02. 2023

Izpit Bančna šola, European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
15. 03. 2023

Prijave do 06. 03. 2023

Bančna regulativa in upravljanje tveganj
18. 05. 2022 - 19. 05. 2022

Prijave do 11. 05. 2022

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit C
23. 05. 2022 - 24. 05. 2022

Prijave do 10. 05. 2022

Finančni instrumenti in investicijske storitve, MS Teams
15. 09. 2022

Prijave do 07. 09. 2022

16. 09. 2022

Prijave do 07. 09. 2022

Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
19. 09. 2022

Prijave do 07. 09. 2022

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
22. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
22. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
22. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit A
03. 04. 2023 - 04. 04. 2023

Prijave do 27. 03. 2023

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
12. 04. 2023 - 13. 04. 2023

Prijave do 05. 04. 2023

Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
20. 04. 2023 - 21. 04. 2023

Prijave do 11. 04. 2023

Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
02. 06. 2022

Prijave do 25. 05. 2022

ESG Management in Practice, Risk Materiality Assessment and Principles of Measurement (v ang.) - novo
26. 09. 2022 - 27. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

ESG Management in Practice (v ang.) - novo
26. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

ESG Risk Materiality Assessment and Principles of Measurement (v ang.) - novo
27. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Finančna analiza podjetja
23. 01. 2023 - 27. 01. 2023

Prijave do 23. 12. 2022

Trajnostni razvoj
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
06. 04. 2023

Prijave do 28. 03. 2023

Posvet o plačilnih storitvah
21. 09. 2022

Prijave do 13. 09. 2022

Posvet o kartičnem poslovanju
15. 02. 2023

Prijave do 07. 02. 2023

Menjalniško poslovanje
28. 02. 2023

Prijave do 17. 02. 2023

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
28. 02. 2023

Prijave do 17. 02. 2023

Plačilni promet
02. 03. 2023 - 07. 03. 2023

Prijave do 22. 02. 2023

Izpit Plačilni promet
29. 03. 2023

Prijave do 23. 03. 2023

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah: Preprečevanje prevar, program za dijake
25. 11. 2022

Prijave do 23. 11. 2022

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
05. 12. 2022 - 21. 12. 2022

Prijave do 28. 11. 2022

GDPR in varstvo osebnih podatkov, prenovljen
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Potrošniško kreditiranje nepremičnin
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - program za leasing družbe
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – osnovni program
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Trajnostni razvoj
31. 03. 2023 - 19. 04. 2023

Prijave do 22. 03. 2023

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah: Preprečevanje prevar, program za dijake
25. 11. 2022

Prijave do 23. 11. 2022

Delavnica za učitelje, priprava na nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
16. 02. 2023

Prijave do 13. 02. 2023

Testiranje poteka Evropskega denarnega kviza
14. 03. 2023

Prijave do 10. 03. 2023

Nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
15. 03. 2023

Prijave do 08. 03. 2023

Evropski teden denarja, program za osnovne šole
21. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Evropski teden denarja, program za srednje šole
22. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Evropski teden denarja, Projekti finančnega opismenjevanja v finančnem sektorju in širši družbi
23. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Finančno opismenjevanje starejših – uporaba mobilne banke/mobilne denarnice
24. 03. 2023

Prijave do 20. 03. 2023

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
05. 12. 2022 - 21. 12. 2022

Prijave do 28. 11. 2022

Finančna analiza podjetja
23. 01. 2023 - 27. 01. 2023

Prijave do 23. 12. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
06. 04. 2023

Prijave do 28. 03. 2023