Terminski plan

Domača stran / Terminski plan

Pregled predvidenih programov za celo leto.

Posvet leasing družb

TBA

Posvet o kartičnem poslovanju
02. 02. 2022

Prijave do 31. 01. 2022

Posvet o trajnostnem financiranju
15. 02. 2022

Prijave do 09. 02. 2022

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
13. 04. 2022 - 14. 04. 2022

Prijave do 05. 04. 2022

Posvet notranjih revizorjev v bankah
12. 05. 2022

Prijave do 05. 05. 2022

Posvet kadrovskih služb
25. 05. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
31. 05. 2022

Prijave do 24. 05. 2022

Bančna konferenca / Banking Conference
16. 06. 2022

Prijave do 13. 06. 2022

Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
13. 09. 2022

Prijave do 06. 09. 2022

Posvet o plačilnih storitvah
21. 09. 2022

Prijave do 13. 09. 2022

Posvet pravnikov
27. 09. 2022

TBA

Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
05. 10. 2022

TBA

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
19. 10. 2022 - 20. 10. 2022

TBA

Posvet informatikov v bankah
26. 10. 2022

TBA

Dan slovenskih bančnikov
25. 11. 2022

TBA

Posvet računovodij
30. 11. 2022

TBA

Preprečevanje prevar, program za učence
Evropski denarni kviz - testiranje poteka nacionalnega kviza
16. 02. 2022

Prijave do 11. 02. 2022

14. 03. 2022

Prijave do 08. 03. 2022

Evropski denarni kviz - nacionalno tekmovanje
16. 03. 2022

Prijave do 08. 03. 2022

Dnevi odprtih vrat v finančni sektor, program za osnovne šole
21. 03. 2022

Prijave do 15. 03. 2022

Dnevi odprtih vrat v finančni sektor, program za srednje šole
22. 03. 2022

Prijave do 15. 03. 2022

Finančno opismenjevanje v finančnem sektorju
23. 03. 2022

Prijave do 17. 03. 2022

Dnevi odprtih vrat v finančni sektor
24. 03. 2022

Prijave do 17. 03. 2022

Evropski denarni kviz - finalno evropsko tekmovanje bo potekalo na daljavo
10. 05. 2022

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za pravne osebe
Finančna analiza podjetja
17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Prijave do 11. 01. 2022

Trajnostno financiranje - novo
01. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Prijave do 30. 03. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
07. 04. 2022 - 08. 04. 2022

Prijave do 04. 04. 2022

Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
02. 06. 2022

Prijave do 25. 05. 2022

Izgradnja in upravljanje modelov na področju kreditnega tveganja
Upravljanje tveganj v bankah
11. 01. 2022 - 12. 01. 2022

Prijave do 05. 01. 2022

Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
30. 03. 2022

Prijave do 23. 03. 2022

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
19. 10. 2022 - 20. 10. 2022

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za fizične osebe
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

01. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Prijave do 29. 03. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
28. 03. 2022

Prijave do 21. 03. 2022

Bančna šola, 3. del
11. 01. 2022 - 14. 01. 2022

Prijave do 05. 01. 2022

Finančna analiza podjetja
17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Prijave do 11. 01. 2022

Testiranje poteka EFCB izpita
15. 02. 2022

Prijave do 10. 02. 2022

Plačilni promet
07. 03. 2022 - 11. 03. 2022

Prijave do 28. 02. 2022

Izpit Bančna šola, European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
16. 03. 2022

Prijave do 08. 03. 2022

Bančna šola, 1. del
10. 10. 2022 - 14. 10. 2022

Prijave do 26. 09. 2022

Bančna šola, 2.del
14. 11. 2022 - 18. 11. 2022

TBA

Finančna analiza podjetja
17. 01. 2022 - 21. 01. 2022

Prijave do 11. 01. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
07. 04. 2022 - 08. 04. 2022

Prijave do 04. 04. 2022

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
25. 01. 2022

Prijave do 18. 01. 2022

17. 03. 2022

Prijave do 08. 03. 2022

09. 05. 2022

Prijave do 22. 04. 2022

10. 11. 2022

TBA

06. 12. 2022

TBA

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hranilnice
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

GDPR in varstvo osebnih podatkov
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Potrošniško kreditiranje nepremičnin
27. 01. 2022 - 18. 02. 2022

Prijave do 19. 01. 2022

01. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Prijave do 29. 03. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Trajnostno financiranje - novo
01. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Prijave do 30. 03. 2022

20. 05. 2022 - 09. 06. 2022

Prijave do 17. 05. 2022

08. 09. 2022 - 30. 09. 2022

Prijave do 02. 09. 2022

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
01. 12. 2022 - 16. 12. 2022

TBA

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
25. 01. 2022

Prijave do 18. 01. 2022

17. 03. 2022

Prijave do 08. 03. 2022

09. 05. 2022

Prijave do 22. 04. 2022

10. 11. 2022

TBA

06. 12. 2022

TBA

Posvet o kartičnem poslovanju
02. 02. 2022

Prijave do 31. 01. 2022

Plačilni promet
07. 03. 2022 - 11. 03. 2022

Prijave do 28. 02. 2022

Menjalniško poslovanje
17. 03. 2022

Prijave do 08. 03. 2022

09. 05. 2022

Prijave do 22. 04. 2022

Izpit Plačilni promet
31. 03. 2022

Prijave do 24. 03. 2022

Posvet o plačilnih storitvah
21. 09. 2022

Prijave do 13. 09. 2022

Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit A
04. 04. 2022 - 05. 04. 2022

Prijave do 28. 03. 2022

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
13. 04. 2022 - 14. 04. 2022

Prijave do 05. 04. 2022

Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
21. 04. 2022 - 22. 04. 2022

Prijave do 12. 04. 2022

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit C
23. 05. 2022 - 24. 05. 2022

Prijave do 10. 05. 2022

Finančni instrumenti in investicijske storitve
15. 09. 2022

Prijave do 07. 09. 2022

16. 09. 2022

Prijave do 07. 09. 2022

Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
19. 09. 2022

Prijave do 07. 09. 2022

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
22. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
22. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
22. 09. 2022

Prijave do 14. 09. 2022

Bančna regulativa in upravljanje tveganj
18. 05. 2022 - 19. 05. 2022

Prijave do 11. 05. 2022