Terminski plan

Domača stran / Terminski plan

Bančna konferenca
Posvet o kartičnem poslovanju
28. 01. 2021

TBA

Trajnostno financiranje: Vidik finančnih institucij
03. 02. 2021

TBA

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
14. 04. 2021 - 15. 04. 2021

TBA

Posvet o regulatornem okvirju trajnostnega financiranja
23. 04. 2021

TBA

Posvet notranjih revizorjev v bankah
06. 05. 2021 - 07. 05. 2021

TBA

Posvet kadrovikov
20. 05. 2021

TBA

Posvet o plačilnih storitvah, Hotel Mons
14. 09. 2021

Prijave do 07. 09. 2021

Posvet pravnikov, Radisson Blu Plaza Hotel
23. 09. 2021

Prijave do 15. 09. 2021

Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju, Hotel Slon
30. 09. 2021

Prijave do 22. 09. 2021

Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank, MS Teams
05. 10. 2021

Prijave do 28. 09. 2021

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah, Hotel Mons
21. 10. 2021 - 22. 10. 2021

Prijave do 12. 10. 2021

Posvet informatikov v bankah, MS Teams
09. 11. 2021

Prijave do 05. 11. 2021

Dan slovenskih bančnikov, MS Teams
24. 11. 2021

Prijave do 16. 11. 2021

Posvet računovodij, MS Teams
30. 11. 2021

Prijave do 24. 11. 2021

Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja, MS Teams
08. 12. 2021

Prijave do 01. 12. 2021

Finančni instrumenti in investicijske storitve, MS Teams, ponovitev
Finančni instrumenti in investicijske storitve, MS Teams
Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
14. 04. 2021 - 15. 04. 2021

TBA

Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Izvrševanje naročil za račun strank (A)
04. 05. 2021

TBA

Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Investicijsko svetovanje (B)
27. 05. 2021 - 28. 05. 2021

TBA

Pripravljalni seminarji za brokerske izpite: Upravljanje premoženja (C)
31. 05. 2021 - 01. 06. 2021

TBA

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C), Ekonomska fakulteta
21. 09. 2021

Prijave do 14. 09. 2021

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B), Ekonomska fakulteta
21. 09. 2021

Prijave do 14. 09. 2021

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A), Ekonomska fakulteta
21. 09. 2021

Prijave do 14. 09. 2021

Upravljanje tveganj v bankah
12. 01. 2021 - 13. 01. 2021

TBA

Izgradnja in upravljanje modelov na področju kreditnega tveganja
18. 05. 2021

TBA

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah, Hotel Mons
21. 10. 2021 - 22. 10. 2021

Prijave do 12. 10. 2021

e-Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za fizične osebe
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021

TBA

e-Potrošniško kreditiranje nepremičnin
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021

TBA

e-GDPR in varstvo osebnih podatkov
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021

TBA

Prepoznavanje ponarejenih dokumentov, Hotel Slon
04. 10. 2021 - 10. 10. 2021

TBA

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
15. 01. 2021

TBA

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hranilnice
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021

TBA

GDPR in varstvo osebnih podatkov
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021 - 17. 09. 2021

Prijave do 18. 08. 2021

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – osnovni program
25. 08. 2021 - 17. 09. 2021

Prijave do 18. 08. 2021

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

Potrošniško kreditiranje nepremičnin
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021 - 17. 09. 2021

Prijave do 18. 08. 2021

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za pravne in fizične osebe
25. 08. 2021 - 17. 09. 2021

Prijave do 18. 08. 2021

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
15. 01. 2021

TBA

26. 11. 2021 - 16. 12. 2021

Prijave do 25. 11. 2021

Finančna analiza podjetja
18. 01. 2021 - 22. 01. 2021

TBA

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
18. 05. 2021

TBA

e-Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za pravne osebe
15. 01. 2021

TBA

03. 03. 2021

TBA

13. 05. 2021

TBA

25. 08. 2021

TBA

Finančna analiza podjetja
18. 01. 2021 - 22. 01. 2021

TBA

Posvet o regulatornem okvirju trajnostnega financiranja
23. 04. 2021

TBA

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
18. 05. 2021

TBA

Finančna analiza podjetja
18. 01. 2021 - 22. 01. 2021

TBA

Bančna šola, 1.del, MS Teams
11. 01. 2021 - 14. 01. 2021

TBA

11. 10. 2021 - 15. 10. 2021

Prijave do 28. 09. 2021

Bančna šola, 2. del, MS Teams
15. 11. 2021 - 19. 11. 2021

Prijave do 02. 11. 2021

Posvet o kartičnem poslovanju
28. 01. 2021

TBA

Plačilni promet – izpit
08. 03. 2021 - 12. 03. 2021

TBA

31. 03. 2021

TBA

04. 11. 2021

Prijave do 25. 10. 2021

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
26. 08. 2021

TBA

01. 09. 2021

Prijave do 25. 08. 2021

02. 09. 2021

Prijave do 26. 08. 2021

25. 10. 2021

Prijave do 18. 10. 2021

Posvet o plačilnih storitvah, Hotel Mons
14. 09. 2021

Prijave do 07. 09. 2021

Posvet o regulatornem okvirju trajnostnega financiranja
23. 04. 2021

TBA

Bančna regulativa
13. 05. 2021

TBA

Preprečevanje prevar, program za učence - izvedba je zaradi covid situacije prestavljena
16. 11. 2021

Prijave do 05. 11. 2021