Terminski plan

Domača stran / Terminski plan

Pregled predvidenih programov za celo leto.

Bančna šola, 3. del
10. 01. 2023 - 13. 01. 2023

TBA

Finančna analiza podjetja
23. 01. 2023 - 27. 01. 2023

Prijave do 23. 12. 2022

Plačilni promet
02. 03. 2023 - 07. 03. 2023

Prijave do 22. 02. 2023

Izpit Bančna šola, European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
15. 03. 2023

Prijave do 06. 03. 2023

Bančna šola, 1. del
09. 10. 2023 - 13. 10. 2023

Prijave do 25. 09. 2023

Bančna šola, 2. del
13. 11. 2023 - 17. 11. 2023

TBA

Upravljanje tveganj v bankah
10. 01. 2023 - 11. 01. 2023

Prijave do 04. 01. 2023

Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
18. 04. 2023

Prijave do 14. 04. 2023

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
18. 10. 2023 - 19. 10. 2023

Prijave do 06. 10. 2023

Finančna analiza podjetja
23. 01. 2023 - 27. 01. 2023

Prijave do 23. 12. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
06. 04. 2023

Prijave do 28. 03. 2023

Trajnostni razvoj
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

ESG Taxonomy (v dveh delih), 19. maja in 26. maja
19. 05. 2023

Prijave do 05. 05. 2023

Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
21. 09. 2023

TBA

Finančna analiza podjetja
23. 01. 2023 - 27. 01. 2023

Prijave do 23. 12. 2022

Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
06. 04. 2023

Prijave do 28. 03. 2023

Posvet računovodij
28. 09. 2023 - 29. 09. 2023

Prijave do 19. 09. 2023

Posvet o kartičnem poslovanju
15. 02. 2023

Prijave do 07. 02. 2023

Plačilni promet
02. 03. 2023 - 07. 03. 2023

Prijave do 22. 02. 2023

Izpit Plačilni promet
29. 03. 2023

Prijave do 23. 03. 2023

Menjalniško poslovanje
18. 07. 2023

Prijave do 04. 07. 2023

04. 10. 2023

Prijave do 20. 09. 2023

12. 12. 2023

TBA

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
04. 10. 2023

Prijave do 20. 09. 2023

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
07. 11. 2023

Prijave do 25. 10. 2023

Posvet o plačilnih storitvah
29. 11. 2023

TBA

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 11.12.
11. 12. 2023

Prijave do 29. 11. 2023

Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 12.12.
12. 12. 2023

Prijave do 30. 11. 2023

Posvet o kartičnem poslovanju
15. 02. 2023

Prijave do 07. 02. 2023

Posvet o trajnostnem financiranju
22. 02. 2023

Prijave do 14. 02. 2023

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
12. 04. 2023 - 13. 04. 2023

Prijave do 05. 04. 2023

Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
18. 04. 2023

Prijave do 14. 04. 2023

Posvet notranjih revizorjev v bankah
25. 05. 2023

Prijave do 22. 05. 2023

Bančna konferenca / Banking Conference
02. 06. 2023

Prijave do 24. 05. 2023

Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
09. 06. 2023

Prijave do 02. 06. 2023

Posvet računovodij
28. 09. 2023 - 29. 09. 2023

Prijave do 19. 09. 2023

Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
18. 10. 2023 - 19. 10. 2023

Prijave do 06. 10. 2023

Posvet pravnikov
25. 10. 2023 - 26. 10. 2023

Prijave do 17. 10. 2023

Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
09. 11. 2023

TBA

Posvet o plačilnih storitvah
29. 11. 2023

TBA

Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
06. 12. 2023

TBA

Delavnica za učitelje, priprava na nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
16. 02. 2023

Prijave do 13. 02. 2023

Testiranje poteka Evropskega denarnega kviza
14. 03. 2023

Prijave do 10. 03. 2023

Nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
15. 03. 2023

Prijave do 08. 03. 2023

Evropski teden denarja, program za osnovne šole
21. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Evropski teden denarja, program za srednje šole
22. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Evropski teden denarja, Projekti finančnega opismenjevanja v finančnem sektorju in širši družbi
23. 03. 2023

Prijave do 15. 03. 2023

Finančno opismenjevanje starejših – uporaba mobilne banke/mobilne denarnice
24. 03. 2023

Prijave do 20. 03. 2023

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah: Preprečevanje prevar, program za OŠ
22. 11. 2023

TBA

Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit A
03. 04. 2023 - 04. 04. 2023

Prijave do 27. 03. 2023

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov
12. 04. 2023 - 13. 04. 2023

Prijave do 05. 04. 2023

Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
20. 04. 2023 - 21. 04. 2023

Prijave do 11. 04. 2023

Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za brokerski izpit C
22. 05. 2023 - 23. 05. 2023

Prijave do 15. 05. 2023

Finančni instrumenti in investicijske storitve
11. 09. 2023

TBA

Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
12. 09. 2023

TBA

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
18. 09. 2023

TBA

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
18. 09. 2023

TBA

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
18. 09. 2023

TBA

Bančna regulativa in upravljanje tveganj
10. 05. 2023 - 11. 05. 2023

Prijave do 05. 05. 2023

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – osnovni program
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

Potrošniško kreditiranje nepremičnin
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - program za leasing družbe
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

Trajnostni razvoj
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

GDPR in varstvo osebnih podatkov
19. 05. 2023 - 08. 06. 2023

Prijave do 12. 05. 2023

07. 09. 2023 - 29. 09. 2023

TBA

01. 12. 2023 - 21. 12. 2023

TBA

Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
25. 09. 2023

Prijave do 15. 09. 2023