Načela in smernice

Domača stran / Načela in smernice

Kodeks

Kodeks (etični) je prostovoljni zapis načel, po katerih se ravnajo članice ZBS, njihovi organi in zaposleni pri opravljanju svoje dejavnosti in storitev za stranke, namenjen je razumevanju med tem, kaj je prav in kaj narobe (gre za nabor vrednot, na katerih naj temeljijo konkretna ravnanja).

Bančni kodeks, velja od 18. 4. 2019

Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga