Podatki in kazalci

Domača stran / Podatki in kazalci

Splošni in statistični podatki lizing dejavnosti

Poročanje in statistika

Banka Slovenije je izdala Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (Ur. l. RS 59/2012), s katerim določa obvezno kvartalno poročanje vseh gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki izvajajo dejavnost najema, zakupa ali lizinga, ne glede na to ali so te gospodarske družbe članice Združenja bank Slovenije ali ne. Lizing družbe poročajo Banki Slovenije podatke v agregirani obliki. Obdelane podatke o celotni lizing dejavnosti objavlja Banka Slovenije v svojih publikacijah, ki so na voljo na spletni strani na naslovu https://www.bsi.si/publikacije in sicer polletno v publikaciji Poročilo o finančni stabilnosti in kvartalno v publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank. Banke, ki izvajajo dejavnost najema, zakupa ali lizinga v okviru svoje bančne licence ne poročajo na podlagi navedenega sklepa in njihovi podatki niso vključeni v ta posebna dela publikacij (Poslovanje lizing družb).

Na podlagi agregiranega in obveznega poročanja po izdanem sklepu Banka Slovenije pripravlja tudi agregirano in anonimizirano statistiko po kategorijah evropske krovne organizacije lizing podjetij Leaseurope, ki jo objavlja Združenje bank Slovenije na spodnjih povezavah za celotno lizing dejavnost v Sloveniji (podatki vključujejo članice in nečlanice Združenja). Objavljena statistika je tudi podlaga za poročanje Združenja na Leaseurope, ki na spletni strani na naslovu http://www.leaseurope.org/index.php?page=stats-surveys objavlja lizing statistiko na evropski ravni. Za namen prikaza obsega celotne lizing dejavnosti v Sloveniji so v tej statistiki posebej zbirno prikazani tudi skupni volumni lizing poslov bank, ki so zbrani na podlagi drugih bančnih poročanj Banki Slovenije.

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2022

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2022

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2022

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2022

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2021

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2021

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2021

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2021

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2020

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2020

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2020

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2020

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2019

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2019

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2019

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2019

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2018

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2018

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2018

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2018

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2017

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2017

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2017

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2017

Statistični podatki leasing podjetij, 31.12.2016

Statistični podatki leasing podjetij, 30.9.2016

Statistični podatki leasing podjetij, 30.6.2016

Statistični podatki leasing podjetij, 31.3.2016

Statistični podatki leasing podjetij za leto 2015

Vir: Banka Slovenije.

Opomba: V datotekah z imenom “Banke – Finančni lizing” predstavljajo objavljeni podatki financirano vrednost in ne nabavne vrednosti.