Finančno opismenjevanje

Domača stran / Finančno opismenjevanje

Programi za osnovne šole, srednje šole in odrasle

Naše pomembno poslanstvo je usposabljanje mladine in odraslih za opravljanje finančnih storitev in ozaveščanje o možnih nevarnostih ter zaščiti pred njimi. Oblikovali smo več modulov glede na starost za mladino in tudi za skupine odraslih. Programe postopno širimo na nova področja in nove starostne skupine. Delujemo na dva načina: sami kontaktiramo šole in druge institucije ali pa z nami stopijo v kontakt zainteresirane šole in tudi druge organizacije. Ponudimo izvedbo naših modulov ali oblikujemo nove skupne programe za specifično skupino udeležencev s poudarkom na željenih vsebinah, vse v okviru danih možnosti, upoštevajoč s strani NS ZBS potrjen terminski plan Izobraževalnega centra.

Modul 1: namenjen osnovnim šolam (zadnja triada)

Modul 2: namenjen srednjim šolam

Modul 3: namenjen različnim starostnim skupinam odraslih (na primer: zaposleni v knjižnicah, obiskovalci knjižnic, učitelji itd)

Module prilagajamo aktualnim vsebinam in specifičnim zanimanjem zainteresiranih udeležencev.

Nacionalni in evropski denarni kviz

Že od leta 2018 sodelujemo pri izvedbi Evropskega denarnega kviza – European Money Quiz, ki je vseevropski kviz za izboljšanje finančne pismenosti mladih. Pomeni preizkus finančnega znanja mladih, ki so stari od 13 do 15 let. Mladi v številnih evropskih državah igrajo drug proti drugemu in se preizkušajo v znanju s področja financ. Najprej potekajo nacionalni kvizi med razredi s pomočjo Kahoot aplikacije v živo, preko katere lahko na tisoče razredov neposredno tekmuje drug proti drugemu. Tisti, ki se v znanju na nacionalnem kvizu najbolje odrežejo, se nato lahko udeležijo finalnega tekmovanja v evropskem denarnem kvizu in se pomerijo z nacionalnimi zmagovalci  iz več kot 35 evropskih držav. Leta 2019 smo bili evropski prvaki.

Evropski teden denarja 

Evropski teden denarja – European Money Week je pobuda, namenjena spodbujanju finančnega izobraževanja po vsej Evropi, ki jo organizirajo nacionalna bančna združenja iz vse Evrope. V Sloveniji se v koordinaciji Evropske bančne federacije pobudi pridružuje tudi Združenje bank Slovenije. Vsako leto poteka teden dni v mesecu marcu na stotine aktivnosti za spodbujanje finančnega opismenjevanja v Evropi. Ta teden časovno sovpada tudi s svetovnim (Global Money Week).