Finančno opismenjevanje

Domača stran / Finančno opismenjevanje

Evropski teden denarja

Evropski teden denarja – European Money Week je pobuda, namenjena spodbujanju finančnega izobraževanja po vsej Evropi, ki jo organizirajo nacionalna bančna združenja iz vse Evrope. V Sloveniji se v koordinaciji Evropske bančne federacije pobudi pridružuje tudi Združenje bank Slovenije. Vsako leto poteka teden dni v mesecu marcu na stotine aktivnosti za spodbujanje finančnega opismenjevanja v Evropi. Ta teden časovno sovpada tudi s svetovnim (Global Money Week). Letošnji Evropski teden denarja bo potekal od 18. do 24. marca.

Evropski teden denarja namenjen finančnemu izobraževanju in ozaveščanju o denarju in osebnih financah. V tem tednu bodo nacionalna bančna združenja in Evropska bančna federacija po vsej Evropi organizirali številne finančne izobraževalne dogodke. Vključuje mlade v več kot 35 evropskih državah z dejavnostmi, ki segajo od predavanj v razredu, seminarjev in konferenc ter seveda Evropskega denarnega kviza. Vse aktivnosti skušajo izboljšati finančno pismenost z boljšim finančnim izobraževanjem.

Povezava na izvedene aktivnosti v okviru Evropskega tedna denarja 2022.

Programi za osnovne šole, srednje šole in odrasle

Pomembno poslanstvo Izobraževalnega centra Združenja je usposabljanje mladine in odraslih za opravljanje finančnih storitev in ozaveščanje o možnih nevarnostih ter zaščiti pred njimi. Oblikovali smo več modulov glede na starost za mladino in tudi za skupine odraslih. Programe postopno širimo na nova področja in nove starostne skupine. Delujemo na dva načina: sami kontaktiramo šole in druge institucije ali pa z nami stopijo v kontakt zainteresirane šole in tudi druge organizacije. Ponudimo izvedbo naših modulov ali oblikujemo nove skupne programe za specifično skupino udeležencev s poudarkom na željenih vsebinah, vse v okviru danih možnosti, upoštevajoč s strani NS ZBS potrjen terminski plan Izobraževalnega centra.

 

Aktivnosti, vezane na letošnji Evropski oziroma Svetovni teden denarja 

 

Module prilagajamo aktualnim vsebinam in specifičnim zanimanjem zainteresiranih udeležencev.

 

Nacionalni in evropski denarni kviz

Že od leta 2018 sodelujemo pri izvedbi Evropskega denarnega kviza – European Money Quiz, ki je vseevropski kviz za izboljšanje finančne pismenosti mladih. Pomeni preizkus finančnega znanja mladih, ki so stari od 13 do 15 let. Mladi v številnih evropskih državah igrajo drug proti drugemu in se preizkušajo v znanju s področja financ. Najprej potekajo nacionalni kvizi med razredi s pomočjo Kahoot aplikacije v živo, preko katere lahko na tisoče razredov neposredno tekmuje drug proti drugemu. Tisti, ki se v znanju na nacionalnem kvizu najbolje odrežejo, se nato lahko udeležijo finalnega tekmovanja v evropskem denarnem kvizu in se pomerijo z nacionalnimi zmagovalci  iz več kot 35 evropskih držav. Leta 2019 smo bili evropski prvaki.

Nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ) bo potekalo 15. marca 2024.

 

Vaje za pripravo na denarni kviz

Zakaj je prav, da čim več veste o financah in denarju? Predvsem zato, da boste v življenju  sprejemali pravilne odločitve, ki bodo omogočile uresničevanje vaših zastavljenih ciljev. Vaje za utrjevanje in razumevanje znanja ter za pripravo na Evropski denarni kviz so objavljene na naslednjih povezavah:

Finančni pojmi

Vaja1: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=aa111cfd-e4db-4b3e-9bd1-5c60fd278abb

Vaja 2: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=786cd9e1-de6f-48ac-b70f-b90815483f24

Vaja 11: https://play.kahoot.it/#/?quizId=7e1828d1-f004-46d1-b2ac-835b00b519ec

Vaja 12: https://play.kahoot.it/#/?quizId=e560631e-b4ba-4182-93c8-95e34371f234

Vaja 13: https://play.kahoot.it/#/?quizId=c520231f-7440-43df-8a77-51da9b08a4ee

Vaja 22: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=caaad8f6-1b2d-44d1-a757-1d346695e69c

 

Tveganja

Vaja 21: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8c74b02d-894c-405a-b3e9-be22bc42c7c0

 

Denar

Vaja 3: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b2b31d7c-5545-4bf0-8e4c-630d28706f56

 

Digitalna varnost

Vaja 4: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8ee2de5e-9095-4ffa-abca-0197bbf769d6

Vaja 5: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=43e7bea8-bb13-4266-9b92-e30dce638930

Vaja 23: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=cf9a36b9-6e0e-4792-85d7-1ef0d9885964

Vaja 24: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=52c8d47e-e405-4c1f-9415-9e63e936a594

Vaja 25: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=517b0ab4-dc03-451b-bb3d-1829eb513d9b

Vaja 26: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6f51c33c-1c41-4573-a698-6ddbcf101bf8

 

Matematika

Vaja 6:  https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8f215689-43c1-4483-8ea7-0232af507f02

Vaja 7:  https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b8dda17d-4946-46cf-a702-707d7dc1a36c

Vaja 14: https://play.kahoot.it/#/?quizId=d17bb80f-584b-4bfa-bf30-9d2ce23e961a

Vaja 15: https://play.kahoot.it/#/?quizId=32636f6d-d560-4f3f-bd70-52409ce15345

Vaja 16: https://play.kahoot.it/#/?quizId=43eacb0b-79af-4334-b619-e4d73ea589a9

Vaja 17: https://play.kahoot.it/#/?quizId=4ca0ebe3-d92d-45ec-8e11-51466b8e6398

Vaja 18: https://play.kahoot.it/#/?quizId=4f74c9ce-57ff-4ad1-aa41-1c0a49dd4f86

Vaja 19: https://play.kahoot.it/#/?quizId=fba22379-304f-4289-867a-cb2f0922a638

Vaja 20: https://play.kahoot.it/#/?quizId=9721a1fa-90f2-4aaf-8967-0774c9829ccf

 

Mešano

Vaja 8 https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e36bc8f6-9f6a-44aa-8ba2-d7bf5737e9d4

Vaja 9: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=df51ac01-f9dc-4551-820b-6a39dc4ce01f

Vaja 27: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a7811028-ae61-4bcf-8732-e8a733e42b3b

Vaja 29:  https://play.kahoot.it/v2/?quizId=9d760061-da26-420a-ab70-8a40096f1686

Vaja 28:  https://play.kahoot.it/v2/?quizId=cf64c268-144d-47bd-bf20-835eea03341a

Vaja 30: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=87c94c8b-2efc-4f9f-9ab4-0e68d57d6bd2

Vaja 31:  https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6364b915-ca8a-458e-948d-d5afbc51b49a

Vaja 32: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4b5b563b-10cc-4b01-8240-934f07aa1cf4

Vaja 33: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=813245a9-a91e-47c2-b6a2-6daee8e60cf6

Vaja 34: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=27c16698-ffd1-4ba9-909c-cb9ac0e6d6a0

Vaja 35: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=385a87ba-0d68-49af-bb62-41ade9c0256f

Vaja 36: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=f0825d3c-e818-4173-9a9c-c91f84e45d6c

 

Evropska unija

Vaja 10:  https://play.kahoot.it/v2/?quizId=dd779f0e-d6c3-495b-86b5-484683d59e47

 

Vaje v angleškem jeziku so na voljo na spletni strani Evropske bančne federacije na naslovu: https://www.ebf.eu/europeanmoneyquiz/practice/. Za več informacij pri Združenju bank Slovenije: Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra, +386 1 24 29 751, ksenija.jaklin@zbs-giz.si

Obiščite tudi  GetKahoot.com

Podporne strani platforme Kahoot: https://kahoot.com/help/