Načela in smernice

Domača stran / Načela in smernice

Smernice

Smernice so usmeritve, ki temeljijo na priporočilih stroke in odgovarjajo na praktična vprašanja, pravno sicer niso obvezujoče, vendar jih je zaradi načela dolžne skrbnosti težko ignorirati.

ZBS Smernice trajnostnega financiranja, 9.7.2021

Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih, 10. 11. 2020

Smernice upravljanja tveganj, september 2017

Dopolnjene Smernice upravljanja tveganj so bile sprejete na 15. seji Nadzornega sveta Združenja dne 13. 9. 2017 z namenom dopolnitve niza nadzorniških in zakonodajnih pravil s področja upravljanja tveganj s priporočili, ki lahko pripomorejo k ustreznejši krepitvi funkcije upravljanja tveganj v bankah in hranilnicah.

Smernice za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij (v slovenskem in angleškem jeziku)

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja, 1.12.2021

Navodilo o izvrševanju sklepov o izvršbi pri bankah

Vzorec obrazca Izvršnice

Splošna informacija o politikah ravnanja bank in hranilnic v primeru, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino

Splošna informacija je bila sprejeta na 6. seji Nadzornega sveta Združenja dne 2.10.2019.