Izobraževalni programi za prijavo

Domača stran / Aktualni izobraževalni programi

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Matej Krumberger, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Izobraževalni programi za prijavo

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni in so prijave že možne. Program in informacije za udeležence so že objavljeni ali pa bodo v kratkem.

Poslovanje s fizičnimi osebami
Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
Termin:
25. september
Prijave do:
15. september
Računovodstvo, kontroling, analize, por...
Posvet računovodij
Termin:
28. sep - 29. sep
Prijave do:
19. september
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
04. oktober
Prijave do:
20. september
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
04. oktober
Prijave do:
20. september
Šole
Bančna šola, 1. del
Termin:
09. okt - 13. okt
Prijave do:
25. september
Strokovna srečanja in posveti, Upravlja...
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
Termin:
18. okt - 19. okt
Prijave do:
06. oktober
Strokovna srečanja in posveti
Posvet pravnikov
Termin:
25. okt - 26. okt
Prijave do:
17. oktober
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
07. november
Prijave do:
25. oktober
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 11.12.
Termin:
11. december
Prijave do:
29. november
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 12.12.
Termin:
12. december
Prijave do:
30. november