Izobraževalni programi za prijavo

Domača stran / Aktualni izobraževalni programi

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Izobraževalni programi za prijavo

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni in so prijave že možne. Program in informacije za udeležence so že objavljeni ali pa bodo v kratkem.

E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov, prenovljen
Termin:
31. mar - 19. apr
Prijave do:
22. marec
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Trajnostni razvoj
Termin:
31. mar - 19. apr
Prijave do:
22. marec
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – o...
Termin:
31. mar - 19. apr
Prijave do:
22. marec
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - pro...
Termin:
31. mar - 19. apr
Prijave do:
22. marec
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Termin:
31. mar - 19. apr
Prijave do:
22. marec
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
31. mar - 19. apr
Prijave do:
22. marec
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski ...
Termin:
03. apr - 04. apr
Prijave do:
27. marec
Poslovanje s pravnimi osebami, Računovo...
Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
Termin:
06. april
Prijave do:
28. marec
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančn...
Termin:
12. apr - 13. apr
Prijave do:
05. april
Upravljanje tveganj
Posvet o modeliranju in modelskem tveganju v bančništvu
Termin:
18. april
Prijave do:
12. april
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
Termin:
20. apr - 21. apr
Prijave do:
11. april