Izobraževalni programi za prijavo

Domača stran / Aktualni izobraževalni programi

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Matej Krumberger, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Izobraževalni programi za prijavo

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni in so prijave že možne. Program in informacije za udeležence so že objavljeni ali pa bodo v kratkem.

Poslovanje s fizičnimi osebami
Prepoznavanje ponarejenih dokumentov
Termin:
29. februar
Prijave do:
15. februar
Čustvena inteligenca na delovnem mestu - NOVO
Termin:
05. marec
Prijave do:
29. februar
Strokovna srečanja in posveti
Posvet pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov v finančnem sektorj...
Termin:
07. marec
Prijave do:
04. marec
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 11. marec
Termin:
11. marec
Prijave do:
01. marec
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
11. marec
Prijave do:
01. marec
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Plačilni promet
Termin:
12. mar - 15. mar
Prijave do:
05. marec
Finančno opismenjevanje
Testiranje poteka Evropskega denarnega kviza
Termin:
14. marec
Prijave do:
08. marec
Finančno opismenjevanje
Nacionalno tekmovanje Evropski denarni kviz (EMQ)
Termin:
15. marec
Prijave do:
08. marec
Finančno opismenjevanje
Evropski teden denarja, program za osnovne šole, zadnja triada
Termin:
19. marec
Prijave do:
12. marec
Finančno opismenjevanje
Evropski teden denarja, program za srednje šole
Termin:
20. marec
Prijave do:
12. marec
Finančno opismenjevanje
Evropski teden denarja, program za odrasle
Termin:
21. marec
Prijave do:
12. marec
Šole
Izpit Bančna šola, European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
Termin:
29. marec
Prijave do:
22. marec
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Izpit Plačilni promet
Termin:
29. marec
Prijave do:
22. marec
Obvladovanje konfliktov in perfekcionizem - NOVO
Termin:
04. april
Prijave do:
29. marec
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih ba...
Termin:
11. april
Prijave do:
05. april
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Izvrševanje naročil za račun strank, pripravljalni seminar za brokerski ...
Termin:
18. apr - 19. apr
Prijave do:
10. april
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
Termin:
13. maj - 14. maj
Prijave do:
07. maj
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za br...
Termin:
27. maj - 28. maj
Prijave do:
21. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o trajnostnem financiranju
Termin:
04. junij
Prijave do:
22. maj
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september