Izobraževalni programi za prijavo

Domača stran / Aktualni izobraževalni programi

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Matej Krumberger, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Izobraževalni programi za prijavo

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni in so prijave že možne. Program in informacije za udeležence so že objavljeni ali pa bodo v kratkem.

Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september