Načela in smernice

Domača stran / Načela in smernice

Standardi in priročniki

Standardi in priročniki

Standardi so običajno tehnične specifikacije in druga natančna merila, ki se uporabljajo predvsem zato, da bi bili konkretni produkti primerni za lažjo uporabo.

Priročnik za kreditna plačila na B2B način v standardu ISO 20022, verzija 1.1, november 2023

Priročnik za SEPA direktne obremenitve, v standardu ISO 20022, verzija 2.2, november 2023

Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, verzija 1.4, november 2023

Standard ISO 20022 za izmenjavo podatkov za kreditna plačila ob prehodu na novo verzijo standarda ISO 20022 v.2019

Priročnik za uporabnike Sistema e-račun

Navodilo o obliki,vsebini in uporabi univerzalnega plačilnega naloga UPN QR, 15.12.2016

Brezplačen program za izpis UPN QR - namestitveni paket

Uvedba novega plačilnega naloga s kodo QR - obvestilo za izdajatelje

Šifrant kod namenov plačil in nabor pomembnejših kod namenov

Podatkovni standard IzvrsbeXML 1.03 za elektronsko izmenjavo podatkov o izvršbah med bankami in izdajatelji

Priročnik: Standard ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila v B2B načinu izmenjave podatkov

Standard ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila - priročnik in xml primeri

Tehnična specifikacija ZBS B2B - komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil med partnerji in bankami, v 2.13

ZBS – Podatkovni standard ZBSxml Priročnik v 2.2

Xml datoteke v 2.2