Novosti

Izobraževalna dejavnost

E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – o...
Termin:
26. nov - 16. dec
Prijave do:
25. november
E-izobraževalni programi
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
26. nov - 16. dec
Prijave do:
25. november
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za p...
Termin:
26. nov - 16. dec
Prijave do:
25. november
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
26. nov - 16. dec
Prijave do:
25. november
E-izobraževalni programi, Računovodstv...
DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
Termin:
26. nov - 16. dec
Prijave do:
25. november
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
26. nov - 16. dec
Prijave do:
25. november
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja, MS Teams
Termin:
08. december
Prijave do:
01. december

Združenje v interesu članic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z bančno in finančno dejavnostjo članic.

15

Bank in hranilnic

9.553

Zaposlenih v bančnem sektorju

44.651 mio €

Bilančna vsota

8.750 mio €
10.712 mio €

Krediti podjetjem

Krediti gospodinjstvom

8.031 mio €
22.437 mio €

Depoziti podjetij

Depoziti godpodinjstev

18

Lizing podjetij

520

Zaposlenih v lizing podjetjih

2.377 mio €

Bilančna vsota

455 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

623 mio €

Financiranje potrošnikov

15

Bank in hranilnic

9.553

Zaposlenih v bančnem sektorju

44.651 mio €

Bilančna vsota

8.750 mio €

Krediti podjetjem

10.712 mio €

Krediti gospodinjstvom

8.031 mio €

Depoziti podjetij

22.437 mio €

Depoziti gospodinjstev

18

Lizing podjetij

520

Zaposlenih v lizing podjetjih

2.377 mio €

Bilančna vsota

455 mio €

Financiranje strank (brez potrošnikov)

623 mio €

Financiranje potrošnikov

Bančni vestnik

Revija za denarništvo in bančništvo

Edina slovenska strokovna revija za področje denarništva in bančništva letos praznuje častitljivih 70 let.

Informacije za izdajatelje e- Računov

Informacije za prejemnike eRačunov so na voljo tukaj…

Članice

12 bank
3 hranilnice
11 lizing podjetij

Izobraževalna dejavnost

S strokovnim dopolnim izobraževanjem sooblikujemo visoko raven usposobljenosti zaposlenih v bančništvu, kar se neposredno odraža v konkurenčnosti članic na trgu.

Pogosta vprašanja in odgovori

Med drugim boste izvedeli, kje lahko unovčite ček tujega izdajatelja, kako varno ravnati z vašo plačilno kartico in kako je z uporabo ter tiskanjem obrazcev UPNQR…

Ali ste vedeli?

Pri poslih, daljših od enega leta, imate možnost razmejiti obresti tako, da banka obračuna obresti konec vsakega koledarskega leta.

ABC bančnih izrazov

Posojilo

Vrsta dolga. Posojilojemalec od posojilodajalca prejme oz. si sposodi vsoto denarja, ki jo mora v določenem obdobju vrniti. Vračilo je lahko v enem ali več obrokih.