Najbolj brani članki Bančnega vestnika

Domača stran / Najbolj brani članki

Borut Leskovec: Sistem za ocenjevanje bonitete

Gregor Pian: ETF Skladi

Ivan Ribnikar: Končno banka na borzi

Metka Steogovec: Prenos hipoteke ali maksimalne hipoteke na novega upnika

Sara Knez, Samo Bobek, Polona Tominc in Simona Sternad Zabukovšek: Uporabniška izkušnja digitalnih bančnih storitev: raziskava primera

Simona Šarotar Žižek in Živa Veingerl Čič: Osebnost in osebnostni razvoj zaposlenega

Teja Šeško: Vpliv digitalizacije na delovna razmerja (5)

Kaja Batagelj: Tretji ponudniki plačilnih storitev po novem ZPlaSSIED

Daria Pak in Katarina Kadunc: Najemi po MSRP 16 niso zgolj stvar računovodstva

Miha Mihič: ICAAP izračun kapitala je privlačen, a nadzornikov SREP nas srepo gleda 

 

Opomba: Statistika najbolj branih člankov je na voljo od leta 2019. Zajema vse članke, ki so objavljeni v e-arhivu Bančnega vestnika od prve številke dalje.