Programska orodja

Domača stran / Programska orodja

Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

Navodilo za pripravo izpisa UPN QR registriranih izdajateljev za programerje / Instructions for programmers for preparing the printout of UPN (Universal Payment Order) QR of registered issuers

Brezplačen program za izpis UPN QR - namestitveni paket

Šifrant kod namenov plačil

Navodilo o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega plačilnega naloga UPN QR, 15.12.2016

Seznam izdajateljev in tiskarjev do konca obdobja preverjanja pravilnosti QR kode na obrazcu UPN QR- 31.12.2022

Brezplačen program za konverzijo podatkov o kreditnih plačilih iz standarda TKDIS v standard ISO 20022 - ISO20022 Pretvornik, verzija 1.0.0.23

Standard ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila - priročnik in xml primeri

Standard ISO 20022 za izmenjavo podatkov za kreditna plačila ob prehodu na novo verzijo standarda ISO 20022 v.2019

Program za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila

Navodilo za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila (Creditor Identifier) po shemah SEPA za direktne obremenitve (osnovna in B2B)