Programska orodja

Domača stran / Programska orodja

Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

Navodilo za pripravo izpisa UPN QR registriranih izdajateljev za programerje / Instructions for programmers for preparing the printout of UPN (Universal Payment Order) QR of registered issuers

Brezplačen program za izpis UPN QR - namestitveni paket

Šifrant kod namenov plačil

Navodilo o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega plačilnega naloga UPN QR, 15.12.2016

Seznam izdajateljev in tiskarjev do konca obdobja preverjanja pravilnosti QR kode na obrazcu UPN QR- 31.12.2022

Brezplačen program za konverzijo podatkov o kreditnih plačilih iz standarda TKDIS v standard ISO 20022 - ISO20022 Pretvornik, verzija 1.0.0.23

Standard ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila - priročnik in xml primeri

Program za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila

Navodilo za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila (Creditor Identifier) po shemah SEPA za direktne obremenitve (osnovna in B2B)