Načela in smernice

Domača stran / Načela in smernice

Načela

Načela se sprejema kot osnovo oziroma vodilo za opravljanje določene storitve ali nekih opravil in niso pravno zavezujoča.

Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, 1.3

Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu (v slovenskem in angleškem jeziku)