Napovednik izvedb izobraževalnih programov

Domača stran / Napovednik potrjenih izvedb izobraževalnih programov

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.
Kontakt

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, strokovna sodelavka

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Napovednik izvedb izobraževalnih programov

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni, vendar pa prijave še niso možne. Programi so v pripravi.

Strokovna srečanja in posveti
Posvet pravnikov
Termin:
27. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
Termin:
05. oktober
TBA
Strokovna srečanja in posveti, Upravlja...
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
Termin:
19. okt - 20. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet informatikov v bankah
Termin:
26. oktober
TBA
E-izobraževalni programi, Plačilni pro...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
10. november
TBA
Šole
Bančna šola, 2.del
Termin:
14. nov - 18. nov
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Dan slovenskih bančnikov
Termin:
25. november
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet računovodij
Termin:
30. november
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Računovodstv...
DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Plačilni pro...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
06. december
TBA