Napovednik izvedb izobraževalnih programov

Domača stran / Napovednik potrjenih izvedb izobraževalnih programov

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Matej Krumberger, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Napovednik izvedb izobraževalnih programov

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni, vendar pa prijave še niso možne. Programi so v pripravi.

Strokovna srečanja in posveti
Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
Termin:
09. november
TBA
Šole
Bančna šola, 2. del
Termin:
13. nov - 17. nov
TBA
Finančno opismenjevanje
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah: Preprečevanje prevar, program z...
Termin:
22. november
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
29. november
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. dec - 21. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Termin:
01. dec - 21. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. dec - 21. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - pro...
Termin:
01. dec - 21. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – o...
Termin:
01. dec - 21. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Trajnostni razvoj
Termin:
01. dec - 21. dec
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
Termin:
06. december
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
12. december
TBA