Napovednik izvedb izobraževalnih programov

Domača stran / Napovednik potrjenih izvedb izobraževalnih programov

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Matej Krumberger, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Napovednik izvedb izobraževalnih programov

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni, vendar pa prijave še niso možne. Programi so v pripravi.

Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
06. junij
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 1. oktober
Termin:
01. oktober
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
27. november
TBA