Evropski teden denarja 2022

Od 21. do 27. marca 2022, že deseto leto po vsem svetu poteka akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Svetovni teden denarja.

Pobuda ozaveščanja je nastala v letu 2012 v okviru mednarodne organizacije Child and Youth Finance International, v preteklih dveh letih pa je aktivnost ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.

V Evropski uniji v tem času poteka Evropski teden denarja – European Money Week , ki je prav tako namenjen spodbujanju finančnega izobraževanja po vsej Evropi, izvajajo pa ga nacionalna bančna združenja iz vse Evrope. Tako vsako leto v  marcu poteka na stotine aktivnosti za spodbujanje finančnega opismenjevanja v Evropi.  V Sloveniji se v koordinaciji Evropske bančne federacije pobudi pridružuje tudi Združenje bank Slovenije. Naše pomembno poslanstvo je usposabljanje mladine in odraslih za opravljanje finančnih storitev in ozaveščanje o možnih nevarnostih ter zaščiti pred njimi.

V okviru letošnjega Evropskega tedna denarja izvajamo naslednje izobraževalne programe:

 

Kot uvod v Evropski teden denarja smo nacionalni kviz mladih za uvrstitev na finale Evropskega denarnega kviza izvedli 16. marca. 

Na letošnjem nacionalnem preizkusu finančnega znanja mladih, ki so stari od 13 do 15 let, je sodelovalo 22 slovenskih šol, prijavljenih je bilo skupaj 551 učencev in dijakov. Odgovarjali so na 18 vprašanj s področja financ in digitalne varnosti. Kako izboljšati finančne veščine, povečati varnost poslovanja, kako upravljati z denarjem, kako biti previden na socialnih omrežjih, vse to in še mnogo več se mladi naučijo, ko se na kviz pripravljajo. V razmerah, ko se finančni produkti ter načini poslovanja zelo hitro spreminjajo in so pogojeni z digitalizacijo družbe na vseh področjih, sta tako za mlade kot tudi za vse ostale generacije nujni razumevanje osnovnih finančnih pojmov in dobra usposobljenost za varno ter ustrezno upravljanje s financami. Zagotovo se krepitev odgovornega odnosa in ravnanja na tem področju na dolgi rok najbolje obrestujeta. Zato je še toliko bolj razveseljivo dejstvo, da se zavedanje in zavzetost za poznavanje financ pri mladih ter njihovih mentorjih krepita. Veseli smo tudi vzpodbude Zavoda za šolstvo, ki podpira naše vsebine in aktivnosti na tem področju.  

Desno na sliki Lejla Ameti, ki je dosegla 1. mesto, levo na sliki Manca Beričnik Feucht, 3. mesto, in mentorica Sonja Sušin, Šolski center Velenje.

 

Letos so sodelujoči na nacionalnem kvizu na vprašanja odgovarjali z 60 odstotno uspešnostjo. Ekipa dveh iz zmagovalnega razreda se je uvrstila na finalni vseevropski kviz, ki bo potekal 10. maja preko spleta in na katerem bodo sodelovali mladi iz več kot 35 evropskih držav.

Tretje mesto je zasedla dijakinja Manca Beričnik Feucht, prav tako iz Šolskega centra Velenje. Šole in prve tri uvrščene tekmovalce je Združenje bank Slovenije nagradilo z denarno nagrado, ki je namenjena spodbujanju nadaljnjega izvajanja aktivnosti šole na področju finančnega opismenjevanja, prvim trem uvrščenim pa je nagrada namenjena za v njihov hranilnik. Verjamemo, da z vsebinami za pripravo na kviz pripomoremo k boljšemu razumevanju upravljanja denarja in tudi k razumevanje posledic, ki jih sprejete finančne odločitve prinašajo vsakemu posamezniku, njegovi družini in širši družbi. Povezava na celotno sporočilo za javnost.

 

 

 

 

Drugo uvrščeni učenec (na sliki levo), Mare Trost, ki prihaja iz Osnovne šole Dušana Muniha, Most na Soči, se je na kviz pripravljal pod vodstvom Agnes Kozorog.

V ponedeljek, 21. marca 2022, je Zavod RS za šolstvo za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov organiziral izobraževalni dogodek z naslovom Pomen finančne pismenosti otrok in mladostnikov v današnji družbi.

Zbrane so uvodoma pozdravili Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Simona Kustec, minister za finance, Andrej Šircelj, Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije in Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze.

O pomenu finančnega izobraževanja sta na dogodku spregovorili tudi Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, ki je predstavila nacionalni kviz mladih za uvrstitev na finale Evropskega denarnega kviza, in Irena Simčič, nacionalna koordinatorica Slovenije za izvajanje Global Money Week.

Dnevi odprtih vrat v finančni sektor, program za osnovne šole, 21. marec

Dogodek z nazivom »Preprečevanje prevar«, ki smo ga izvedli za osnovne šole, ponazori sledeča izjava mentorja in sodelujočih učencev:

“Najprej se vam zahvaljujem za možnost sodelovanja na dnevu odprtih vrat v finančni svet za osnovne šole. Moji učenci, ki so zmagali na kvizu, ki ste ga tekom predavanj izvedli vam pošiljajo svoje vtise. Kviz je bil zanimiva izkušnja, saj smo kot razred prvič tekmovali na takšnem kvizu. Zelo smo bili ponosni in zadovoljni nad rezultati. Predavanja in kviz so bili zelo zanimivi in poučni.  Najbolj nas je pritegnilo predavanje o prepoznavanju ponaredkov denarja.
Neja&Laura, Lana, Rene«

Na dogodku je Stanislava Zadravec Caprirolo (slika levo), direktorica Združenja bank Slovenije, izvedla zelo zanimivo in poučno predavanje o spletnih prevarah. 

Učenci so predavanja spremljali z navdušenjem, bili so dobro razpoleženi in zelo zvedavi.

Dnevi odprtih vrat v finančni sektor, program za srednje šole, 22. marec

Današnjega dogodka se je udeležilo kot 500 dijakov in mentorjev iz 13 srednjih šol. Ker smo dogodke za šole v okviru Evropskega tedna denarja poimenovali »Dnevi odprtih vrat v finančni svet«, so bile predstavljene vsebine s strani različnih deležnikov finančnega sektorja, kakor tudi varstvo in pravice mladih uporabnikov finančnih storitev. Dogodek smo popestrili z izvedbo kviza namenjenega preverjanju vsebin iz področja prevar. Odzivi so bili že med srečanjem odlični. 

 

Dogodek je vodila Ksenija Jaklin (slika levo), strovna sodelavka Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.

Primeri vprašanj, na katera so dijaki zelo uspešno odgovarjali v okviru kviza.

Finančno opismenjevanje v finančnem sektorju, 23 marec

Tradicionalne letne okrogle mize so se je udeležili predstavniki finančnih združenj, predstavniki regulatorjev in nadzornikov v finančnem sektorju ter predstavnike finančnih in drugih institucij, ministrstev, šol, knjižnic, Zavoda za šolstvo in drugi. Na srečanju so dobre prakse finančnega izobraževanja predstavili:  Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nada Bizjak, Ministrstvo za finance, Ruta Barthet, Evropska bančna federacija, Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje, Irena Simčič, Zavod RS za šolstvo, Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, Marija Žiher, Banka Slovenije, Andraž Aš, Ljubljanska borza, Alina Meško, Zveza potrošnikov Slovenije,  Branka Hercog, FURS, Irena Čuk, NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine, Milena Bon, NUK in Stanislava Zadravec Caprirolo, ki je vodila srečanje. Udeleženci srečanja so predstavili celo vrsto projektov in prizadevanja svojih institucij na področju finančnega opismenjevanja. Izrazili so pripravljenost medsebojnega sodelovanja v skupnih aktivnostih tako pri pripravi vsebin kot tudi pri izvajanju izobraževalnih programov za različne starostne skupine od otrok do seniorjev. Izrazili so pobudo, da se nadaljuje skupni dialog za posodobitev učnih programov tudi z vključitvijo vsebin finančnega opismenjevanja v šolski kurikulum oz. za prenovo nacionalnih izobraževalnih programov. Inštitucije, ki so predstavile svoje aktivnosti po mnenju udeležencev predstavljajo odlično učno okolje za učence, dijake in odrasle.

Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (levo na sliki) in Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, ki je posvet vodila.

Dnevi odprtih vrat v finančni sektor, 24. marec

Po zadnji ekonomski krizi se je izkazalo, da je finančno opismenjevanje prebivalcev potrebno in koristno. Tema dogodka, ki so se ga udeležili številni zaposleni v knjižnicah, je pomembna v luči sedanjega stanja v družbi in ključna za razvoj finančne neodvisnosti prebivalcev. Knjižnice so s svojimi knjižničnimi zbirkami, prostori za izobraževanja ter usposobljenimi zaposlenimi tiste, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju finančnih znanj v družbi. Sodelovanje deležnikov na tem področju je prava pot do finančne samostojnosti uporabnikov knjižnice. “Pohvala Združenju bank Slovenije, da je ta potencial prepoznalo in vzpostavilo sodelovanje med nami”, so po izvedenem dogodku sporočili sodelujoči iz knjižnic. Na izobraževanju so bili poleg konkretnih finančnih znanj in informacij predstavljeni tudi praktični primeri za uporabo pri delu z uporabniki in zaposlenimi v knjižnici.

Učni center Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) zagotavlja stalno strokovno izpo­polnjevanje zaposlenih v MKL, drugih slovenskih knjižničarjev in študentov bi­bliotekarstva ter širše strokovne javnosti, v pomenu sistematičnega izobraževanja zaposlenih in posledično njihovim celostnim strokovnim razvojem. Pripravljajo izobra­ževanja z različnih strokovnih področij, pomembnih za učinkovito in kakovostno delo v knjižnici, v obliki delavnic, predavanj, strokovnih srečanj in posvetovanj ter drugih oblik izobraževanj.

Finalnega tekmovanja Evropski denarni kviz 2022 sta se udeležili Lejla Ameti in Amerlina Butković iz Šolskega centra Velenje

10. maja 2022, je potekalo finalno tekmovanje Evropski denarni kviz 2022, na katerem sta sodelovala po dva finalista iz posamezne evropske države. Prvo mesto sta osvojila Emil in Jonas iz Norveške, drugo mesto je pripadlo predstavnikoma Italije in tretje pa predstavnikoma Irske.

Slovenijo sta letos zastopali dijakinji Lejla Ametiin Amerlina Butkovićiz Šolskega centra Velenje. Lejla Ameti je marca zmagala na nacionalnem tekmovanju v Evropskem denarnem kvizu, vsako državo pa na finalnem tekmovanju zastopata po dva učenca oz. učenki zmagovalnega razreda. Naši dijakinji sta častno zastopali Slovenijo, na kviz sta se pripravljali pod mentorstvom učiteljice Sonje Sušin. Celotni ekipi Šolskega centra Velenje iskreno čestitamo za udeležbo na tekmovanju, dobljene izkušnje ter predvsem za osvojeno znanje.

Udeleženci tekmovanja Evropski denarni kviz 2022.

Lejla Ameti in Amerlina Butković, dijakinji Šolskega centra Velenje, ki sta zastopali Slovenijo.

Letošnja zmagovalca Evropskega denarnega kviza: Emil in Jonas iz Norveške.

Wim Mijs, CEO Evropske bančne federacije, ki je uvodoma nagovoril mlade.