21st Century Monetary Policy (Norton 2022)

21st Century Monetary Policy (Norton 2022)

Začnem z naslovom v lanskem letu izdane knjige Bena Bernanke-ja. Izbral sem jo zaradi tematike, ki je po finančnih krizah 2008, 2013 in 2020 razburkala tudi strokovno javnost. Izvor teh kriz ni vselej v finančni sferi, je pa bila ta sfera prizadeta do te mere, da so...
Evropski denarni kviz, nacionalno tekmovanje 2023

Evropski denarni kviz, nacionalno tekmovanje 2023

V okviru Evropskega tedna denarja, ki je namenjen dvigu finančne pismenosti prebivalstva po vsej Evropi in ki letos poteka od 20. do 26. marca, je včeraj v organizaciji Združenja bank Slovenije potekal nacionalni kviz mladih za uvrstitev na finale Evropskega denarnega...