Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Bančni vestnik

V junijski številki med drugim preberite:

 • Aleš Ipavec: Eksotika slovenskega kapitalskega trga
 • Interview with Dan Bucsa, Lead CEE Economist at UniCredit and Dumitru Vicol, UniCredit Economist covering Slovenia out of London
 • Milena Fornazarič: Tipologija slovenskih dopustnikov in njihove finančne navade
 • Boštjan J. Turk: Unovčevanje bančnih garancij z vidika slovenske sodne prakse
 • Anna Rabdanova in sodelavci: Digitalization and its impact on competitive position of banks in Russia: Sberbank case study

Izobraževalni center

Razpisani seminarji
 

 • Izobraževalni program za dajalce kreditov in kreditne posrednike za nepremičnine – e-izobraževanje, 26. julij - 4. avgust– zaključena skupina
 • Menjalniško poslovanje, 12. september
 • Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine, 12. september
 • Posvet o leasing dejavnosti, 14. september
 • Posvet o kartičnem poslovanju, 4. oktober
 • Posvet notranjih revizorjev v bankah, 27. - 28. september
 • Bančna šola, I. del: 9. - 12. oktober, II. del: 13. - 16. november, III. del: 9. - 11. januar 2018
 • Posvet o upravljanju s tveganji v bankah, 19. - 20. oktober
 • Posvet o plačilnem prometu, 26. oktober

Prijavnica