Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Bančni vestnik

V dvojni februarski številki med drugim preberite:

  • Marko Filipčič: Spremembe v bilancah bank
  • Intervju z mag. Mojco Majič, direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
  • Jasmina Držanič in Polona Šetinc: Lekcije prestrukturiranja
  • Katarina Kadunc: Izzivi implementacije MSRP 9 – Finančni instrumenti
  • Janja Hojnik: (Ne)uporaba direktive MiFID za zavarovanje kreditov v tujih valutah

Kazalo

 

Izobraževalni center

Razpisani seminarji
 

Prijavnica