Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Bančni vestnik

V poletni, dvojni številki med drugim preberite:

 • Miha Mihič: Podatki in poročila ne sprejemajo odločitev
 • Intervju s specializiranim višjim državnim tožilcem mag. Jožetom Kozino
 • Barbara Deželak: Mednarodni standard računovodskega poročanja 9
 • Polona Dernovšek: Revizija standardiziranega modela za kreditna tveganja
 • Janja Hojnik: Predpogodbeno informiranje kreditojemalcev in preverjanje njihove bonitete

 

Izobraževalni center

Razpisani seminarji
 

 • Bančno poslovanje, 3. junij - 3. december, prijave so možne tudi v času poteka izobraževanja 
 • Menjalniško poslovanje, 8. september
 • Prepoznavanje primernosti in pristnosti gotovine, 8. september
 • 2. srečanje udeležencev programa Bančno poslovanje, 9. september
 • Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, 9. september
 • Korporativno upravljanje v slovenskih bankah, EBRD, Banka Slovenije, 10. september
 • Posvet o kartičnem poslovanju, 15. september
 • Zavarovanje bančnih naložb, 16. - 17. september
 • Posvet o notranji reviziji, september, datum bo objavljen naknadno
 • e- izobraževanja v septembru: Informacijska varnost na delovnem mestu, Preprečevanje pranja denarja za banke, Preprečevanje pranja denarja za leasing družbe
 • Posvet o plačilnem prometu, 8. oktober
 • Bančna šola, 12. – 15. oktober, 16. – 19. november, 12. – 14. januar 2016
   
 • več

Prijavnica