Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Bančni vestnik

V aprilski številki med drugim preberite:

  • Dušan Zbašnik: Trenutki odločitve
  • Okrogla miza: Perspektive evropskega in domačega bančništva
    Prispevke so pripravili: Gonzalo Caprirolo, Bojan Ivanc, Marko Košak, Damjan Kozamernik, Emil Lah,
    Janko Medja, Jože Mencinger, Robert Priester, Ivan Ribnikar, Antonio Luca Riso in Stanislava Zadravec Caprirolo
  • Ivan Ribnikar: Kolikšna so spet bremena davkoplačevalcev ali državljanov