Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Posnetek okrogle mize: Kreditna aktivnost bank in finančnih inštitucij, 6.6.2018

Bančni vestnik

V majski številki med drugim preberite:

 • Kruno Abramovič: Rastoč pomen prodaje vzajemnih skladov za banke v Evropi in Sloveniji
 • Boštjan J. Turk: Specifike kreditnega posredništva
 • Janja Hojnik: Informiranje o ekonomskih vplivih kreditov v švicarskih frankih na finančne obveznosti potrošnika
 • Sabina in Bojan Taškar Beloglavec: Vloga sistema zgodnjega opozarjanja v bančnem kreditnem procesu

 

 

Izobraževalni center

Razpisani izobraževalni programi

 • Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine, 4. september
 • Menjalniško poslovanje, 4. september
 • Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, 11. september
 • Strokovno srečanje članov nadzornih svetov bank, 12. september
 • Srečanje leasing družb, 13. september
 • Posvet zakladnikov ter zalednih in skrbniških služb, 19. - 20. september
 • Posvet notranjih revizorjev v bankah, 27. - 28. september
 • Bančni dnevi, 15. november, Brdo pri Kranju
 • Bančna šola, prvi del 8. - 11. oktober, drugi del 19. - 22. november, tretji del 8. - 10. januar 2019