Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Bančni vestnik

V aprilski številki med drugim preberite:

  • Kristijan Hvala: Bančna tveganja v Sloveniji - leto kasneje
  • Intervju z generalno direktorico Finančne uprave Republike Slovenije Jano Ahčin
  • Janko Arah: V Sloveniji dejansko ni (več) bančne tajnosti
  • Slaven Mićković: O uporabi modelov v ekonomiji
  • Sabina in Bojan Taškar Beloglavec: Sistem zgodnjega opozarjanja za boljše upravljanje kreditnega tveganja
  • Kazalo revije