Obveznosti bank v povezavi s sistemom jamstva za vloge

Boštjan J. Turk

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 6 | Stran(i): 16-18

jamstvo za vloge zakon o sistemu jamstva za vloge zaščita vlagateljev

Primarni namen Zakona o sistemu jamstva za vloge je zaščita vlagateljev, ko bi lahko bile njihove vloge zaradi različnih okoliščin ogrožene. Čeprav Zakon uzakonja zaščito vlog vlagateljev do višine 100.000 EUR, pa se v zvezi z njegovim izvrševanjem še vedno pojavljajo določene dileme, ki so pomembne tako za vlagatelje, kot tudi za banke.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina