Ekstranet ZBS
Spletno mesto namenjeno članicam ZBS
Vstop
Registracija
Združenje bank Slovenije - GIZ
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 29 700
Faks: 01 24 29 713

Bančni vestnik

V septembrski številki med drugim preberite:

  • Dražen Bundalo: Zakonodajno poročanje poslovanja s finančnimi instrumenti
  • Intervju s Sergejem Simonitijem, direktorjem Agencije za zavarovalni nadzor
  • Janja Hojnik: Zakonitost Sporočila EU o bančništvu v luči slovenske sanacije bank
  • Suzana Bončina Jamšek: Izbrani pravni vidiki NPL transakcij
  • Barbara Deželak: Davčni vidik MSRP 9

Kazalo 

Izobraževalni center

Razpisani seminarji
 

Prijavnica