Banke lahko ob odobritvi plačilnih kartic nezgodno ali življenjsko zavarujejo imetnike kartic, pri čemer so upravičenci zavarovanja imetniki kartic.